Aktualności
Życie akademickie
08 Października
Źródło: MEiN
Opublikowano: 2021-10-08

Igor Kilanowski nowym przewodniczącym RMN

Igor Kilanowski, dyrektor Kancelarii Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, został przewodniczącym Rady Młodych Naukowców VII kadencji. Nowy skład RMN powołał 24 września minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Rada Młodych Naukowców to zespół doradczy, który wspiera rozwój kariery młodych badaczy. Do zadań tego gremium należy m.in. identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców; przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania ich kariery; wspieranie kontaktów z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce. Posiedzenia odbywają się nie częściej niż raz w miesiącu.

Rada zainaugurowała swoją działalność w lutym 2010 roku. Od tamtej pory zasiadało w niej ponad stu przedstawicieli środowiska młodych badaczy. W lutym MEiN ogłosiło nabór kandydatów na członków tego organu w VII kadencji. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybrano 20 nowych członków, którzy w piątek, 24 września, otrzymali powołania. Przewodniczącym został dr Igor Kilanowski, dyrektor Kancelarii Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie prawo kanoniczne uzyskał na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW. Zajmuje się prawem kanonicznym, wyznaniowym i międzynarodowym oraz komparatystyką prawniczą. W latach 2016–2018 był przewodniczącym Zarządu Samorządu Doktorantów UKSW. Później pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Warszawskiego Porozumienia Doktorantów. Działał także w Krajowej Reprezentacji Doktorantów, gdzie był ekspertem Zespołu ds. Dobrych Praktyk w Szkołach Doktorskich oraz członkiem Komisji Rewizyjnej. W 2018 roku został członkiem Biura Polityki Naukowej i Analiz Strategicznych UKSW. Współpracuje z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz organizacjami związanymi ze środowiskiem akademickim.

Kadencja nowej Rady potrwa do końca września 2023 roku.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)