Aktualności
Życie akademickie
06 Grudnia
Źródło: www.sum.edu.pl
Opublikowano: 2022-12-06

Prof. Andrzej Więcek nadal prezesem katowickiego oddziału PAN

Prof. dr hab. Andrzej Więcek ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego został ponownie wybrany na prezesa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. To jego druga kadencja na tym stanowisku.

W strukturze Polskiej Akademii Nauk funkcjonuje osiem oddziałów: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie i Białymstoku (siedziba w Olsztynie), Poznaniu i Wrocławiu. Wykonują one zadania w określonych regionach Polski. Skupiają członków krajowych PAN, którzy mieszkają lub pracują na danym obszarze (bądź chcą brać udział w pracach oddziału). Oddziały współpracują ze wszystkimi lokalnymi instytucjami naukowymi, w tym instytutami PAN i szkołami wyższymi. Aktywizują środowisko uczonych i wspierają prowadzenie badań. Ostatnio informowaliśmy o reelekcji prof. Grzegorza Węgrzyna na stanowisko prezesa gdańskiego oddziału PAN oraz o wyborze prof. Karola Życzkowskiego, który stanął na czele krakowskiego oddziału PAN.

Z kolei w Katowicach na prezesa w kadencji 2023–2026 wybrano ponownie prof. Andrzeja Więcka, kierownika Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2002 do 2005 r. był prorektorem tej uczelni. Specjalizuje się w angiologii, chorobach wewnętrznych, hipertensjologii, nefrologii i transplantologii. Jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, byłym prezesem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. W latach 2014–2017 pełnił funkcję prezydenta Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego (ERA-EDTA). Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. Semmelweisa w Budapeszcie. Od roku 2020 jest członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności (członkiem korespondentem był od roku 2011), a od 2013 – członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Należy do Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (EASA).

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach został powołany w 1974 r. Obejmuje województwa śląskie i opolskie. W zakres działania oddziału PAN wchodzi w szczególności: integracja życia naukowego i współpraca ze wszystkimi instytucjami naukowymi w danym regionie, współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w województwie, w szczególności przez wykonywanie ekspertyz na rzecz tych organów, pozyskiwanie środków europejskich i innych funduszy ze źródeł zagranicznych na rzecz realizacji badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności dotyczących tematyki regionalnej, inicjowanie i prowadzenie międzynarodowej współpracy naukowej z regionami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z innymi krajami sąsiadującymi z Rzeczpospolitą Polską, upowszechnianie i promocja działalności naukowej.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)