Aktualności
Konferencje
11 Maja
Opublikowano: 2023-05-11

O badaniach nad współpracą regionalną w ramach Inicjatywy Trójmorza

Badania nad współpracą regionalną z perspektywy różnych dyscyplin naukowych będą przedmiotem dyskusji podczas Samorządowego Kongresu Trójmorza w Lublinie. Panel przygotowany przez Instytut Studiów Politycznych PAN jest częścią nowej „ścieżki naukowej”, po raz pierwszy wpisanej w agendę wydarzenia. Odbędzie się w środę 17 maja.

Kongres jest cyklicznym wydarzeniem, skupionym dotąd na wymianie doświadczeń ze współpracy samorządowej, współpracy transregionalnej, projektów biznesowych. W tegorocznej edycji zainicjowany zostanie nowy format
współpracy w dziedzinie nauki poprzez powołanie Sieci Uniwersytetów Trójmorza.

Jednym z punktów organizowanej przy tej okazji konferencji naukowej będzie panel dyskusyjny pt. „Inicjatywa Trójmorza jako przedmiot badań. Badania nad współpracą regionalną z perspektywy różnych dyscyplin naukowych”. W jego trakcie pokazany zostanie stan badań naukowych nad Inicjatywą, potencjał w tym obszarze oraz bariery, na jakie natykają się naukowcy. Debata ma też służyć popularyzacji badań nad Inicjatywą Trójmorza i zachęcić do zainteresowania się tym obszarem przez naukowców z różnych dyscyplin. Panel, którego patronem medialnym jest „Forum Akademickie”, odbędzie się 17 maja.

Udział w nim wezmą:

  • dr Mihai Sebe – kierownik działu studiów europejskich w Rumuńskim Instytucie Europejskim i gościnny wykładowca na Uniwersytecie w Bukareszcie. Jego zainteresowania badawcze to: politologia, stosunki międzynarodowe, współczesna historia Europy i Rumunii, historia idei europejskiej oraz relacje między
    polityką rumuńską a europejską;
  • prof. Andžej Pukšto – historyk i politolog związany z Uniwersytetem Witolda Wielkiego w Kownie, gdzie w latach 2009–2020 kierował Katedrą Politologii. Jest członkiem Litewskiej Asocjacji Nauk Politycznych, redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Baltic Journal of Law and Politics”. Zajmuje się historią i polityką krajów Europy Środkowej oraz Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki wewnętrznej i zagranicznej Litwy;
  • dr Miklós Mitrovits – ukończył historię na Uniwersytecie im. Loránda Eötvösa oraz polonistykę na Katolickim Uniwersytecie im. Pétera Pázmánya w Budapeszcie, a w 2009 roku uzyskał doktorat z historii Europy Wschodniej XIX i XX wieku na Uniwersytecie im. Loránda Eötvösa. Od 2014 roku jest pracownikiem naukowym w Instytucie Historii Węgierskiej Akademii Nauk (MTA), a od 2019 roku starszym pracownikiem naukowym w Instytucie Studiów Europy Środkowej Narodowego Uniwersytetu Służby Publicznej (NKE). Jego zainteresowania badawcze obejmują XX-wieczną historię Europy Wschodnio-Środkowej oraz relacje polsko-węgierskie.

Moderatorką panelu będzie dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek, kierownik projektu Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza realizowanego w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Przedsięwzięcie ma na celu rozwój badań naukowych i promocję wiedzy o współpracy dwunastu państw członkowskich UE, leżących między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym.

Inicjatywa Trójmorza jest ambitnym projektem o znaczeniu strategicznym. Aktualnie ta współpraca rozwija się głównie na płaszczyźnie politycznej i ekonomicznej. Poprzez utworzenie Centrum Badawczego pragniemy zwiększyć znaczenie wymiaru naukowego i współpracy na poziomie eksperckim – wyjaśnia dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek, prof. ISP PAN.

Do głównych celów Centrum należy popularyzacja wiedzy naukowej na temat współpracy regionalnej, a także rozwój badań naukowych dotyczących Inicjatywy Trójmorza. Centrum wspiera również rozwój współpracy międzynarodowej między podmiotami badawczymi i podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej
w regionie Trójmorza.

Inicjatywa Trójmorza została zainaugurowana w 2016 roku w Dubrowniku. Jej główne cele obejmują wzmocnienie gospodarcze regionu przez rozwój w obszarze infrastruktury, transportu, energetyki i cyfryzacji; wzmocnienie
spójności UE; wzbogacenie więzi transatlantyckich. Strategicznymi partnerami Inicjatywy Trójmorza są Stany Zjednoczone, Niemcy i Komisja Europejska, Ukraina ma status partnera uczestniczącego.

Instytut Studiów Politycznych PAN został założony w 1990 roku. Skupia czołowych polskich politologów, historyków i socjologów. Stanowi ważny ośrodek na mapie polskich badań nad polityką i historią najnowszą. Misją
placówki jest prowadzenie interdyscyplinarnych studiów nad zmianami społecznymi i politycznymi w XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem relacji Wschód-Zachód.

Szczegółowy program Samorządowego Kongresu Trójmorza znajduje się na stronie internetowej wydarzenia.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)