Aktualności
Konkursy
30 Grudnia
Opublikowano: 2020-12-30

Przyznano stypendia NAWA na wyjazdy do czołowych ośrodków naukowych

Ponad 130 naukowców otrzymało stypendia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na wyjazdy naukowe do najlepszych zagranicznych uczelni i ośrodków naukowo-badawczych na świecie. Swoje projekty naukowe realizować będą m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Australii, Japonii.

NAWA ogłosiła wyniki naboru w trzeciej edycji Programu im. Mieczysława Bekkera. Stypendia otrzymało 135 naukowców pracujących na polskich uczelniach i w innych polskich jednostkach naukowych. W ramach programu wyjadą oni na stypendia naukowe do zagranicznych ośrodków naukowych w 26 krajach. W czasie pobytów trwających od 3 do 24 miesięcy będą wspólnie z zagranicznymi naukowcami realizowali projekty naukowe lub staże podoktorskie i rozwijali międzynarodową współpracę.

Stypendia NAWA na wyjazdy naukowe do najlepszych uczelni i ośrodków naukowo-badawczych na świecie wspierają naukowców w ich rozwoju zawodowym i przyczyniają się do wzmocnienia umiędzynarodowienia naszych uczelni. Polscy naukowcy mogą pracować z najwybitniejszymi na świecie badaczami w danej dziedzinie i nawiązywać trwałe międzynarodowe kontakty. Rezultatem zagranicznych pobytów naszych stypendystów są publikacje w prestiżowych czasopismach naukowych i wykorzystywanie doświadczeń oraz dobrych praktyk po powrocie do kraju. Prace naukowe prowadzone przez badaczy podczas stypendium przyczyniają się też do zdobywania przez nich międzynarodowych grantów – mówi dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

W tegorocznej edycji Programu im. Bekkera największa grupa naukowców otrzymała stypendia na wyjazdy do ośrodków w USA (21 osób), Wielkiej Brytanii (18 osób) i Niemczech (17 osób). Naukowcy pojadą też m.in. do ośrodków w Australii, Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Japonii, Kanadzie, Korei Południowej, Meksyku, Nowej Zelandii, Portugalii, Singapurze, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech oraz we Włoszech. Wśród uczelni, na jakich stypendyści NAWA będą prowadzili badania naukowe, są m.in. Uniwersytet Oksfordzki, Uniwersytet w Cambridge, Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku, Uniwersytet Stanforda, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet Rzymski „La Sapienza” czy australijski Uniwersytet w Queensland.

NAWA w ramach Programu im. Bekkera wspiera naukowców ze wszystkich dziedzin nauki. Wśród tegorocznych stypendystów największa grupa reprezentuje nauki przyrodnicze (44 osoby), a ponadto: nauki społeczne (30 osób), nauki inżynieryjne i techniczne (28 osób), nauki humanistyczne (16 osób), nauki medyczne i o zdrowiu (13 osób), nauki rolnicze (4 osoby). Wśród stypendystów przeważają mężczyźni (76).

W sumie w ramach rozstrzygniętych dotychczas trzech edycji Programu im. Bekkera stypendystami NAWA zostało ponad 400 naukowców. Laureaci poprzednich edycji przyznają, że wyjazd na stypendium NAWA miał znaczący wpływ na ich rozwój naukowy.

Dzięki stypendium NAWA miałam możliwość pracy w gronie naukowców o międzynarodowej renomie, w jednym z wiodących ośrodków w USA, zajmujących się chemią środowiska. Stypendium przyczyniło się do umiędzynarodowienia moich badań i kontaktów naukowych, a tym samym ugruntowało moją pozycję naukową w dziedzinie fitoremediacji i chemii środowiska. Efektem tego jest podniesienie rangi moich badań i widoczności publikowanych wyników na arenie międzynarodowej. Do teraz, w ramach współpracy z ośrodkiem w USA, opublikowaliśmy pięć artykułów w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym i planujemy kolejne. Stypendium przyczyniło się również do nawiązania współpracy z innymi ośrodkami i naukowcami, m.in. z ośrodkiem w Japonii, czego efektem jest uzyskane kolejnego stypendium i realizacja wspólnego projektu – przyznaje dr hab. Magdalena Urbaniak, która odbyła staż naukowy w ośrodku Departamentu Zdrowia Stanu Nowy Jork.

Badaczka pracuje w Katedrze UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk. Z kolei dr inż. Paweł Sikora z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przebywał na stypendium mna Uniwersytecie Technicznym w Berlinie.

Staż badawczy zrealizowany w ramach stypendium NAWA pozwolił mi na przeprowadzenie rozległych badań wstępnych, dzięki czemu uzyskałem finansowanie na realizację jednego z najbardziej prestiżowych w Unii Europejskiej, indywidualnych grantów badawczo-szkoleniowych w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions. Umożliwia mi to kontynuację moich prac badawczych w Berlinie przez kolejne 2 lata – mówi dr inż. Paweł Sikora, który pracuje nad innowacyjnymi materiałami do wykonywania metodą druku 3D unikatowych kształtów z betonu.

źródło: NAWA

Lista stypendystów NAWA wyłonionych w trzeciej edycji Programu im. Bekkera

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: