Aktualności
Sprawy nauki
26 Kwietnia
Opublikowano: 2019-04-26

CeNT: stanowisko władz Uniwersytetu Warszawskiego

Profesor Agnieszka Chacińska przedstawiła rektorowi dwa rozwiązania dotyczące dalszej działalności Centrum Nowych Technologii UW. Jednym z nich była jej rezygnacja z szefowania tej jednostce – pisze Anna Korzekwa-Józefowicz, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Warszawskiego, odnosząc się do zmian, jakie nastąpiły w CeNT UW. 

Kilka dni temu grono naukowców reprezentujących różne ośrodki akademickie podpisało się pod listem otwartym do rektora UW, dr. hab. Marcina Pałysa, prof. UW, w którym wyrazili swoje zaniepokojenie ostatnimi wydarzeniami w CeNT UW i zadeklarowali poparcie dla ustępującej ze stanowiska dyrektora jednostki prof. Agnieszki Chacińskiej. Napisali m.in. że przed objęciem przez nią stanowiska, Centrum zmagało się z wieloletnim okresem braku przywództwa i chaotycznego rozwoju i dopiero prof. Chacińska przyniosła do CeNT naukową reputację oraz umiejętności przywódcze (do tego fragmentu listu odniósł się wczoraj były rektor UW i twórca CeNT oraz jego były dyrektor, prof. Piotr Węgleński). Sygnatariusze listu dodają, że prof. Chacińska zainwestowała ogromny wysiłek, by wzmocnić strukturę CeNT przez utworzenie w jego obrębie doskonale finansowanej Międzynarodowej Agendy Badawczej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Pozwoliło to jej sfinansować zakup nowoczesnego sprzętu badawczego i rozpocząć proces zatrudniania nowych kierowników grup prowadzących badania w nowoczesnych i przełomowych dziedzinach nauki – czytamy w liście podpisanym przez kilkudziesięciu naukowców.

W stanowisku, które otrzymaliśmy od rzeczniczki UW czytamy, że po rezygnacji z funkcji dyrektora w dniu 8 kwietnia, prof. Agnieszka Chacińska pozostaje dyrektorem Międzynarodowej Agendy Badawczej – MAB ReMedy, prowadzonej wspólnie przez UW i partnera zagranicznego UMG Göttingen. „Rozdzielenie funkcji dyrektora MAB i jednostek analogicznych do CeNT jest praktyką stosowaną na innych uczelniach, w których funkcjonują agendy badawcze” – tłumaczy Korzekwa-Józefowicz.

Odnosząc się do sytuacji, jaka zaistniała w Centrum Nowych Technologii UW, wskazuje, że w ostatnim czasie w jednostce narastał konflikt, którego efektem było odejście z pracy badaczy realizujących prestiżowe granty. Do rektora UW docierały niepokojące wiadomości od części pracowników jednostki oraz od instytucji zewnętrznych, do których zwracali się pracownicy Uniwersytetu. Relacjonując dalszy bieg zdarzeń, rzeczniczka podaje, że „po otrzymaniu wiadomości od prof. Chacińskiej oraz sygnałach od pracowników, rektor UW zlecił przeprowadzanie audytu, który objął ostatnie dwa lata działalności i został przeprowadzony przez audytora wewnętrznego UW przy udziale ekspertek z zakresu fizyki, biologii i chemii.

Jak czytamy w przesłanej informacji, autorki audytu zasygnalizowały ryzyko wystąpienia konfliktu interesów, wynikające z łączenia przez prof. Chacińską funkcji dyrektora CeNT i dyrektora MAB ReMedy, które mogło przejawiać się faworyzowaniem rozwiązań na rzecz MAB, kosztem pozostałych grup badawczych działających w CeNT. Zgodnie z wnioskami z audytu, działania podejmowane przez dyrekcję Centrum sprawiały, że działalność naukowców z dziedzin takich, jak fizyka czy chemia była traktowana jedynie jako aktywność wspomagająca. Rzeczniczka wyjaśnia, że misją CeNT jest prowadzenie „badań interdyscyplinarnych, z pogranicza dziedzin, takich jak biologia, chemia, fizyka i medycyna” i przypomina o drugiej zlokalizowanej tam agendzie badawczej MAB – QOT (Centrum Optycznych Technologii Kwantowych) oraz innych prestiżowych grantach realizowanych w Centrum. „W ostatnim czasie działalność CeNT ulegała jednak istotnemu zawężeniu na rzecz stworzenia w Centrum wyspecjalizowanego międzynarodowego ośrodka biologii molekularnej. Zapadły np. decyzje o przeniesieniu bądź likwidacji niektórych laboratoriów zajmujących się inną tematyką” – pisze Korzekwa-Józefowicz.

Dodaje, że w wiadomości wysłanej w połowie lutego prof. Chacińska przedstawiła rektorowi dwa rozwiązania dotyczące dalszej działalności CeNT, a jednym z nich była jej rezygnacja z szefowania jednostce. Po zapoznaniu się z wnioskami z audytu, rektor wybrał jeden ze scenariuszy zaproponowanych przez prof. Chacińską i poprosił ją o złożenie rezygnacji, a następnie powierzył zadanie kierowania jednostką prof. Ewie Bulskiej, która będzie pełnić obowiązki dyrektora do czasu wyłonienia w konkursie nowego szefa jednostki” – wyjaśnia rzeczniczka UW.

Profesor Ewa Bulska od lat z powodzeniem kieruje Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)