Aktualności
Sprawy nauki
12 Października
Źródło: Twitter/AMU PAN
Opublikowano: 2021-10-12

Nowy przewodniczący AMU PAN

Dr Jacek Kolanowski z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu został przewodniczącym Akademii Młodych Uczonych PAN. Zastąpi na tym stanowisku dr. hab. Karola Palkę.

Akademia Młodych Uczonych została powołana ustawą z 30 kwietnia 2010 roku w celu promowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez wybitnych młodych przedstawicieli nauki polskiej. Ma za zadanie aktywizować środowisko młodych pracowników nauki m.in. poprzez przedstawianie opinii i programów dotyczących spraw nauki, organizowanie debat, dyskusji, konferencji naukowych oraz upowszechnianie ich wyników, a także upowszechnianie standardów etyki wśród młodych naukowców.

Podczas ostatniego Zebrania Ogólnego AMU PAN wybrano władze na kolejną kadencję. Nowym przewodniczącym został dr Jacek Kolanowski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Jest specjalistą w zakresie chemii biologicznej/biologii chemicznej. Kieruje Zakładem Sond Molekularnych i Pro-leków (od 2017) oraz Centrum Wysokoprzepustowych Badań Przesiewowych (od 2018) w IChB PAN Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Tytuł licencjata (2007) i magistra (2009) uzyskał symultanicznie w dziedzinie biotechnologii i chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a stopień doktora na École Normale Superieure de Lyon (2013). Następnie w latach 2014–2017 odbył staż podoktorski na Uniwersytecie w Sydney.

Jego interdyscyplinarne zainteresowania badawcze z zakresu chemii i biologii obejmują w szczególności projektowanie, syntezę, walidację i wykorzystanie niskocząsteczkowych związków chemicznych do wizualizacji i kontrolowania parametrów biochemicznych w modelach biologicznych. Te narzędzia znajdują zastosowanie zarówno w badaniach podstawowych w celu zrozumienia procesów fizjologicznych i patologicznych, jak i aplikacyjnych do poszukiwania nowych biomarkerów chorobowych i biologicznie aktywnych związków chemicznych, także w kontekście medycyny precyzyjnej.

Dr Kolanowski obecnie kieruje 3 grantami badawczymi: SONATA i OPUS (Narodowe Centrum Nauki), a także HOMING (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej). Jest też członkiem paneuropejskiego konsorcjum EU-Openscreen i jednym z ko-liderów międzynarodowego grantu EU-OS-DRIVE (33 partnerów z całej Europy) przyznanego przez Komisję Europejską (program INFRADEV). Prowadzi aktywną działalność na rzecz współpracy międzynarodowej oraz popularyzacji nauki. Od lipca 2019 roku jest członkiem Akademii Młodych Uczonych, a od grudnia 2020 roku prezydentem Young Academies Science Advice Structure (YASAS) – organizacji młodych akademii do spraw doradztwa naukowego, w celu dołączenia do projektu SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies), będącego częścią mechanizmu doradztwa naukowego (SAM) Komisji Europejskiej. AMU PAN jest jednym z 14 członków-założycieli YASAS.

Zastępcami dr. Jacka Kolanowskiego w AMU PAN będą: dr hab. inż. Marta Gmurek z Katedry Inżynierii Molekularnej na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz dr Jan Poleszczuk, kierownik Pracowni Modelowania Matematycznego Procesów Fizjologicznych w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Kadencja nowych władz rozpocznie się 15 grudnia i potrwa do 30 czerwca 2024.

Skład AMU PAN liczy obecnie 32 członków. Wybierani są na tzw. zakładkę, tzn. część osób zostaje wymieniona w połowie kadencji, która trwa 5 lat. Na 145. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN, zaplanowanej na 2 grudnia, odbędą się wybory maksymalnie 18 nowych członków.

MK

W październikowym numerze „Forum Akademickiego” więcej o jubileuszu 10-lecia AMU PAN

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)