Aktualności
Szkoły wyższe
18 Października
Źródło: www.ug.edu.pl
Opublikowano: 2022-10-18

Powołano Forum Zielonych Uniwersytetów

Władze trzech uczelni z Lublina, Olsztyna i Gdańska podpisały porozumienie w sprawie powołania Forum Zielonych Uniwersytetów. W ramach tej inicjatywy będą podejmowane wspólne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Podpisy na dokumencie zapowiadającym bliską współpracę uczelni w tym zakresie złożyli ich rektorzy: prof. dr hab. Radosław Dobrowolski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) oraz prof. dr hab. Piotr Stepnowski (Uniwersytet Gdański). Uniwersytety łączą swoje potencjały intelektualne i infrastrukturalne, by podejmować kolejne działania w obszarze celów zrównoważonego rozwoju. Jak zaznaczono, list intencyjny to efekt poczucia odpowiedzialności społecznej i świadomości szczególnej roli szkół wyższych w kształceniu, które powinno odpowiadać na wyzwania teraźniejszości i przyszłości, w tym na potrzebę troski o stan środowiska naturalnego.

Treść listu intencyjnego, a także działania, które będziemy w ślad za nim podejmować, będą się świetnie wpisywały w 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ogłoszonych przez ONZ. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w najnowszej agendzie przyjął do realizacji sześć z nich. Nie oznacza to, oczywiście, że pozostałe przestają istnieć. Tutaj powstaje doskonała szansa, by się uzupełniać, tworzyć wspólne inicjatywy i projekty w zakresie badań naukowych i edukacji naszych studentów – podkreślił prof. Jerzy Przyborowski, rektor UWM.

Poinformował zarazem, że w planach jest wymiana kadry akademickiej oraz studentów, a także wykłady otwarte organizowane na wszystkich uniwersytetach. Nad koordynacją działań czuwać ma międzyuczelniany zespół.

Zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko to priorytety w Uniwersytecie Gdańskim.  Tym bardziej cieszymy się, że możemy dołączyć do inicjatywy – mówił prof. Piotr Stepnowski, rektor UG. – Liczymy, że w niedługim czasie forum rozrośnie się o kolejne ośrodki badawcze, które będą czerpały od siebie wzajemnie w zakresie dobrych praktyk, implementacji odnawialnych źródeł energii i wszelkich innych działań na rzecz inspirowania i wspierania społeczności akademickiej do przekształcenia uczelni w zieloną, zasobooszczędną i niskoemisyjną sieć kampusów. Naszym celem jest bowiem maksymalizacja wkładu w zrównoważony rozwój w wymiarze tak naukowo-badawczym, środowiskowym, społecznym, jak i gospodarczym – dodał.

Prof. Radosław Dobrowolski (UMCS) zaznaczył z kolei, że podpisanie listu nie tylko otwiera drzwi do współpracy, ale także wpisuje się w filozofię nowoczesnego uniwersytetu, dla którego ważna jest wymiana doświadczeń i sieciowanie.

Od początku naszych wspólnych rozmów, w jakiejś mierze finalizujących się w dzisiejszej umowie, było to, żeby kontakty między nami rozwijały się szeroko, a naszym nadrzędnym hasłem było budowanie uniwersytetu bazującego na zrównoważonym rozwoju – zaakcentował rektor UMCS. – Dzięki wspólnocie myśli i działania rozpoczynamy nowy rozdział w historii naszych uczelni.

Przypieczętowaniem rozpoczęcia współpracy było posadzenie w Kortowie, kampusie akademickim UWM, pamiątkowego dębu.

W podpisanym dokumencie rektorzy UMCS, UWM i UG zobowiązali się, że zarządzane przez nich uniwersytety realizować będą swoje przedsięwzięcia w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ prowadzonych aktywności na środowisko. Forum Zielonych Uniwersytetów będzie także uważnie zarządzać zasobami oraz motywować wspólnotę akademicką do realizacji innowacyjnych projektów. Uniwersytety z Olsztyna, Gdańska i Lublina chcą podjętą właśnie współpracą inspirować społeczność oraz otoczenie społeczno-gospodarcze, włączając tym samym w swoje działania coraz więcej podmiotów i instytucji. Wśród zadań, jakie przed sobą stawiają, jest także zwiększanie świadomości społeczeństwa oraz jego wpływu na dbałość o wspólne dziedzictwo przyrodnicze.

Aneta Adamska, źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)