Aktualności
Szkoły wyższe
12 Maja
Źródło: Twitter/Idea_3W
Opublikowano: 2022-05-12

Uczelnie i instytuty stworzą Centrum Innowacji 3W

Jedenaście uczelni podpisało porozumienie w sprawie powstania Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W. Ma ono przyspieszyć i ułatwić komercjalizację nowych technologii z obszaru wody, wodoru i węgla. Wśród sygnatariuszy jest także Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Projekt 3W: woda–wodór–węgiel to nowa inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego. Celem jest wsparcie świata nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce i medycynie. Zdaniem pomysłodawców, trzy zasoby – woda, wodór i węgiel – odpowiednio wykorzystane zmienią polską gospodarkę w bardziej innowacyjną i konkurencyjną. Przedsięwzięcie ma aktywizować społeczeństwo, biznes, świat nauki i administrację państwową.

Poprzez projekt 3W chcemy zwiększać również świadomość społeczeństwa, że decyzje, które podejmujemy każdego dnia mają wpływ nie tylko na nasze środowisko, ale też na kondycję polskich firm i polskiej gospodarki. Aby inicjatywa 3W odniosła sukces niezbędna jest współpraca między światem nauki, biznesu i administracji. Bank Gospodarstwa Krajowego chce podjąć się roli integratora wielu środowisk, by działać na rzecz zrównoważonego rozwoju i zwiększania konkurencyjności polskiej gospodarki – zapowiadają twórcy inicjatywy.

Jednym z jej kluczowych elementów będzie Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W. Ma ono upowszechniać ideę 3W (woda, wodór, węgiel), stworzyć przyjazny ekosystem wspierający wymianę wiedzy, a także pozyskiwać środki na duże wspólne projekty ukierunkowane na synergię wody, wodoru oraz nowoczesnych technologii węglowych. Plan jego powstania ogłoszono podczas odbywającego się w Poznaniu kongresu Impact’22. 

Porozumienie w sprawie utworzenia centrum podpisało 11 uczelni technicznych i uniwersytetów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Koszalińska, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Zielonogórski. W gronie sygnatariuszy jest także Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Celem wspólnych działań ma być zintegrowanie polskich środowisk naukowych, badawczo-rozwojowych i gospodarczych zajmujących się problemami związanymi z wodą, wodorem i nowoczesnymi technologiami węglowymi w różnorodnych zastosowaniach. Ta integracja ma zwiększyć wartości wyników badań naukowych oraz zintensyfikować wzrost efektywności procesów ich komercjalizacji jako nowych, innowacyjnych rozwiązań w różnych obszarach życia i działań obywateli.

MK, źródło: PP, UAM

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)