Aktualności
Życie akademickie
23 Marca
Opublikowano: 2022-03-23

IDEAS NCBR i Politechnika Łódzka podpisują umowę o współpracy

IDEAS NCBR oraz Politechnika Łódzka będą współpracować w zakresie edukacji nowego pokolenia specjalistów w obszarze sztucznej inteligencji. Umowa obejmuje utworzenie dodatkowych miejsc dla uczestników studiów doktorskich. To trzecia uczelnia, której powołany przed rokiem ośrodek badawczo-rozwojowy udziela finansowego i merytorycznego wsparcia. 

Zapotrzebowanie na dobrze wykształconych specjalistów IT, w tym tych, którzy specjalizują się w sztucznej inteligencji czy uczeniu maszynowym, od lat rośnie. Ich obecność na rynku pracy jest dziś konieczna, również w obszarach, które do tej pory nie były kojarzone informatyką. W ciągle zmieniającym się świecie i przy ciągłej presji modernizowania usług i produktów to od ekspertów technologii informacyjnych często zależy przyszłość firmy czy organizacji. Brak specjalistów ICT to olbrzymia luka, która wymaga zagospodarowania. Z tego powodu coraz więcej uczelni uzupełnia ofertę studiów o kierunki dedykowane sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowemu. Od kilku miesięcy wsparcia w kształceniu specjalistów w tych obszarach udziela uczelniom IDEAS NCBR – ośrodek badawczo-rozwojowy powołany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zależy nam, żeby kompleksowo spojrzeć na edukację młodych badaczy i wspierać ich zarówno w rozwoju naukowym, jak i biznesowym. Dopiero takie połączenie kompetencji pozwoli im na pełne wykorzystywanie potencjału, jaki posiadają jako przyszli wynalazcy przełomowych technologii, które znajdą zastosowanie w gospodarce – podkreśla dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Współpraca z uczelniami będzie oparta na zapewnieniu przyjaznych przyszłemu doktorowi warunków realizacji badań naukowych i mentoringu w trakcie trwania studiów doktorskich. Oferta skierowana jest do studentów zainteresowanych prowadzeniem badań w takich obszarach, jak uczenie maszynowe, inteligentne kontrakty, robotyka, blockchain czy uczące się struktury danych. Celem współpracy jest zapewnienie studentom atrakcyjnych warunków edukacji, zarówno od strony finansowej, jak i merytorycznej. Studenci będą mogli realizować swoje projekty badawcze pod okiem promotora, przy jednoczesnym wsparciu zespołu ekspertów IDEAS NCBR. Praca lub staż w organizacji to szansa na uczestnictwo w projektach badawczo-rozwojowych, które mają praktyczne zastosowanie w różnych sektorach gospodarki, a także na współautorstwo publikacji w prestiżowych czasopismach oraz wymianę informacji w międzynarodowym środowisku.

Praca informatyków jest obecnie bardzo ekscytująca. Stają się oni częścią zespołów, które pomagają rozwiązać skomplikowane problemy – biznesowe, społeczne czy środowiskowe. Można powiedzieć, że zmieniają świat. Kompetencje z obszaru AI czy ML są wykorzystywane np. w branży medycznej, technologicznej czy finansowej. Aby tworzyć innowacje na skalę światową bez wyjeżdżania z kraju, Polsce potrzebni są wyedukowani specjaliści, których dziś jest zbyt mało. Współpraca IDEAS NCBR z uczelniami ma na celu wsparcie w tworzeniu sprawnie funkcjonującego systemu AI w kraju – tłumaczy dr hab. Piotr Sankowski, prof. UW, prezes IDEAS NCBR.

Ośrodek podpisał już umowy z Wojskową Akademią Techniczną i Uniwersytetem Jagiellońskim. Do tego grona  dołączyła właśnie Politechnika Łódzka.

Jednym z naszych strategicznych celów jest wzmocnienie pozycji naukowej uczelni w międzynarodowym środowisku akademickim. Technologie ICT, na których zapotrzebowanie jest dziś praktycznie w każdej branży, stanowią jeden z głównych priorytetów badawczych dla rozwoju Politechniki Łódzkiej, a rozwijamy go także w zakresie kształcenia. Nową propozycją w aktualnej rekrutacji jest kierunek sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe. Jednocześnie, w myśl przyjętej strategii, zdecydowanie wspieramy młodych naukowców, których potencjał jest szansą na rozwój innowacji ważnych dla polskiej gospodarki. Umowa z IDEAS NCBR przyczyni się kształcenia specjalistów na światowym poziomie. Chcemy wspólnie stymulować doktorantów do tworzenia rozwiązań istotnych problemów społecznych i gospodarczych. Ważną rolę przypisujemy włączaniu osób będących na początku kariery naukowej do prac badawczo-rozwojowych w obszarze sztucznej inteligencji i rozwiązań informatycznych dla ekonomii cyfrowej – zapowiada prof. Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej.

W ciągu najbliższych lat IDEAS NCBR zatrudni 200 naukowców, którzy będą prowadzili badania w ramach grup roboczych związanych z sektorami nauki i gospodarki takimi jak m.in.: medycyna, ekonomia, grafika komputerowa, robotyka czy rozszerzona rzeczywistość. Oprócz działań edukacyjnych, istotnym obszarem działalności spółki jest rozwijanie współpracy naukowców z biznesem oraz komercjalizacja wyników realizowanych projektów (np. przez współtworzenie spółek spin-out, w których badacze mogą zostać udziałowcami).

MK

IDEAS NCBR: Efektywne kształcenie łączymy z pracą badawczą

Dyskusja (0 komentarzy)