Aktualności
Szkoły wyższe
10 Marca
Opublikowano: 2023-03-10

„Nowe” uniwersytety na akademickiej mapie Polski

Sejm przyjął ustawę o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Ten sam status posłowie nadali też Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Nazwa „uniwersytet” jest zastrzeżona dla uczelni akademickiej posiadającej kategorię naukową A+, A lub B+ w co najmniej sześciu dyscyplinach naukowych lub artystycznych, zawierających się w co najmniej trzech dziedzinach nauki lub sztuki. Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego ma cztery lata na spełnienie tych kryteriów. Ustawa o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego to inicjatywa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Projekt wpłynął do Sejmu pod koniec stycznia. W czwartek, 9 marca, poparło go 425 posłów, 3 było przeciw, a 14 wstrzymało się od głosu. Pod nową nazwą uczelnia zainauguruje nowy rok akademicki.

Na czterech wydziałach: Nauk o Zdrowiu, Nauk Społecznych, Politechnicznym oraz Medyczno-Społeczno-Technicznym we Wrześni kształci się obecnie ponad 3100 studentów. Mają do wyboru 21 kierunków na studiach pierwszego stopnia i 12 – na studiach drugiego stopnia. W październiku uruchomione zostaną studia na kierunku lekarskim, w planach jest także prawo oraz utworzenie Wydziału Teologicznego. W nowym roku akademickim rozpocznie się też kształcenie w Szkole Doktorskiej. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Od 1999 r. mury kaliskiej uczelni opuściło ponad 22 tys. absolwentów.

Również w czwartek status uniwersytetu uzyskała Akademia Pomorska w Słupsku. To efekt ostatniej ewaluacji jakości działalności naukowej, w wyniku której uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora w siedmiu dyscyplinach, w trzech różnych dziedzinach, a więc spełnia ustawowy wymóg, by być uniwersytetem. O rozpoczęciu formalnej drogi do przekształcenia w Uniwersytet Pomorski informowano już w lutym.

Akademia Pomorska powstała w 1957 roku jako Studium Nauczycielskie, w 1969 r. została przemianowana na Wyższą Szkołą Pedagogiczną. W latach 1974–2000 działała jako Wyższa Szkoła Pedagogiczna, a następnie Pomorska Akademia Pedagogiczna. Pod obecnym szyldem działa od 2006 roku. Nowa nazwa zacznie obowiązywać od czerwca.

Również w wyniku ostatniej ewaluacji na zmianę nazwy zdecydował się Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Na 13 dyscyplin reprezentowanych w uczelni sześć uzyskało kategorię A, a siedem – kategorię B+. Sejm przegłosował projekt ustawy przemianowujący uniwersytet na tzw. bezprzymiotnikowy. Pod nowym szyldem – Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie – uczelnia będzie występować od 1 czerwca.

Wszystkie ustawy czekają jeszcze na przegłosowanie w Senacie oraz podpis Prezydenta RP.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)