Aktualności
Życie akademickie
11 Kwietnia
Opublikowano: 2022-04-11

Politechnika Białostocka rozpoczyna współpracę z IDEAS NCBR

Finansowanie stypendiów doktorantów oraz wsparcie merytoryczne obejmuje umowa o współpracy między Politechniką Białostocką a IDEAS NCBR. Młodzi naukowcy będą mogli dzięki temu rozwijać się i efektywnie prowadzić prace badawcze.

Kooperacja to szansa na wykorzystanie potencjału badawczego młodych naukowców w obszarach związanych z technologiami cyfrowymi. Uczelnia wraz z IDEAS NCBR sp. z o.o. podpisały w tej sprawie list intencyjny, którego celem jest wsparcie doktorantów w całym okresie realizacji rozprawy doktorskiej.

Głównym celem projektu jest wspólne wykształcenie nowego pokolenia naukowców poprzez zapewnienie im atrakcyjnego środowiska do prowadzenia prac badawczych oraz dostęp do wiedzy uznanych ekspertów. Współpraca dotyczy wsparcia rozwoju młodych naukowców w obszarze sztucznej inteligencji i rozwiązań informatycznych dla ekonomii cyfrowej. Głównymi beneficjentami projektu będą absolwenci Wydziału Informatyki, którzy już jako doktoranci w Szkole Doktorskiej Politechniki Białostockiej będą reprezentowali dyscyplinę naukową: informatyka techniczna i telekomunikacja – wyjaśnia prof. dr hab. inż. Michał Kuciej, dyrektor Szkoły Doktorskiej PB

Jak w praktyce będzie wyglądała realizacja projektu? Doktoranci będą przygotowywać rozprawy doktorskie w ramach SDPB i równolegle prowadzić lub uczestniczyć w projektach badawczych w IDEAS NCBR, które mogą być rozwinięciem problemu badawczego z ich doktoratu. Każdy doktorant, który przejdzie pierwszy etap rekrutacji przeprowadzony przez IDEAS NCBR oraz drugi etap rekrutacji w SDPB, otrzyma pełne finansowanie stypendium doktoranckiego oraz zatrudnienie. Często doktoranci nie decydują się na ścieżkę rozwoju naukowego ze względów ekonomicznych, ale też ze względów merytorycznych, tj. atrakcyjnej i interesującej tematyki badawczej. W tym przypadku spełnione są oba warunki.

Sposób kształcenia młodych naukowców powinien odzwierciedlać zmieniające się rynkowe realia. Dotyczy to zarówno wiedzy i kompetencji, które przekazujemy doktorantom, jak i warunków kształcenia. Celem IDEAS NCBR jest edukacja kadry naukowej, która stworzy kapitał do rozwoju innowacji w Polsce w takich obszarach, jak szeroko pojęta sztuczna inteligencja i ekonomia cyfrowa. W najbliższych latach chcemy zatrudnić blisko 200 naukowców i stworzyć największe centrum AI w Polsce. W ramach naszej struktury zapewnimy doktorantom dostęp do ekspertów, umożliwimy wymianę wiedzy w międzynarodowym środowisku oraz wesprzemy w rozwoju kompetencji „miękkich” i biznesowych, które również są potrzebne by z sukcesami mogli prowadzić w przyszłości projekty badawcze oraz biznesowe – tłumaczy dr hab. Piotr Sankowski, prof. UW, prezes IDEAS NCBR.

Programy stypendialne na rzecz kształcenia naukowców wpisują się w politykę IDEAS NCBR, która jako ośrodek badawczo-rozwojowy nawiązuje współpracę z wiodącymi uczelniami w Polsce. Do tej pory listy intencyjne podpisano z Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Łódzką, Wojskową Akademią Techniczną.

Szkoła Doktorska Politechniki Białostockiej powstała w 2019 roku. Jej ideą jest interdyscyplinarne przygotowanie doktorantów do rozwoju naukowego poprzez samodzielny i dostosowany do naukowych potrzeb dobór przedmiotów prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną, o wysokich kompetencjach społecznych, kadrę. Absolwenci SDPB to osoby planujące i realizujące swoją karierę naukową, przygotowane do sprostania roli współczesnego naukowca – autorytetu w wybranej dyscyplinie naukowej oraz dydaktyka budzącego szacunek i społeczne zaufanie. Kształcenie w Szkole Doktorskiej Politechniki Białostockiej odbywa się w języku polskim oraz angielskim i trwa 4 lata (8 semestrów). Zwieńczeniem edukacji jest złożenie rozprawy doktorskiej. SDPB prowadzi kształcenie w 7 dyscyplinach naukowych: automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja;  inżynieria biomedyczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki o zarządzaniu i jakości.

IDEAS NCBR sp. z o.o. to ośrodek badawczo-rozwojowy powołany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, działający w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej, którego misją jest wsparcie rozwoju tych technologii w Polsce, poprzez stworzenie platformy łączącej środowisko akademickie z biznesowym.

MK

Efektywne kształcenie i badania


Dyskusja (0 komentarzy)