Aktualności
Życie akademickie
05 Maja
Opublikowano: 2022-05-05

AGH rozpoczyna współpracę z IDEAS NCBR

Działalność badawczo-rozwojowa w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz rozwiązań informatycznych dla ekonomii cyfrowej będzie przedmiotem współpracy między Szkołą Doktorską Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie a IDEAS NCBR, ośrodkiem badawczo-rozwojowym powołanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

To już szósta uczelnia, z którą IDEAS NCBR nawiązuje współpracę. Wcześniej umowy podpisano z Uniwersytetem JagiellońskimPolitechniką ŁódzkąPolitechniką BiałostockąWojskową Akademią Techniczną i Politechniką Wrocławską. W ramach kolejnego porozumienia rekrutacja obejmie doktorantów, którzy będą kształcić się w Szkole Doktorskiej AGH i jednocześnie pracować w IDEAS NCBR. Spółka, oprócz atrakcyjnych zarobków, oferuje młodym naukowcom refundację kosztów podstawowego stypendium doktoranckiego.

Ta współpraca stanowić będzie poszerzenie oferty badawczej dla doktorantów AGH. Z kolei IDEAS NCBR uzyska możliwość zaangażowania ich w prowadzone w spółce badania naukowe oraz, co bardzo istotne, komercjalizację wyników. Transfer rozwiązań badawczych powstających w ramach rozpraw doktorskich jest niezwykle istotny. To są najczęściej projekty zlecane przez konkretne firmy, które poszukują specjalistycznych rozwiązań. Mamy nadzieję, że współpraca będzie wzajemnie korzystna, a porozumienie zapoczątkuje wspólne działania na rzecz transferu technologii dotyczących sztucznej inteligencji z uczelni do prężnie działającego biznesu i przemysłu – podkreśla prof. Marek Gorgoń, prorektor ds. nauki AGH.

Sztuczna inteligencja rozwija się w AGH na wielu płaszczyznach. Cyfrowy wymiar rzeczywistości wspierany jest pracami studentów, zaawansowanymi projektami kół naukowych, pracami dyplomowymi, grantami kadry naukowej AGH oraz doktoratami wdrożeniowymi.

Te ostatnie są dla nas kluczowe. Zależy nam na umocnieniu tej prężnie rozwijającej się dziedziny oraz wsparciu rynku najlepszymi rozwiązaniami z obszaru artificial intelligence – wyjaśnia prof. Marcin Szpyrka, dyrektor Szkoły Doktorskiej AGH w Krakowie.

IDEAS NCBR sp. z o.o. to ośrodek badawczo-rozwojowy działający w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej, którego misją jest wsparcie rozwoju tych technologii w Polsce, poprzez stworzenie platformy łączącej środowisko akademickie z biznesowym. Został powołany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i należy do Grupy NCBR. Jej celem jest zbudowanie największej w Polsce przestrzeni przyjaznej prowadzeniu innowacyjnych badań, a także kształcenie nowego pokolenia naukowców, ukierunkowanych na praktyczne zastosowanie opracowanych algorytmów oraz ich późniejszą komercjalizację w przemyśle, finansach, medycynie i innych gałęziach gospodarki.

Dzięki wsparciu finansowemu ze strony IDEAS NCBR uczelnia będzie mogła przyjąć dodatkowych doktorantów. Jesteśmy przekonani, że już za kilka lat kadra naukowa, specjalizująca się w szeroko rozumianym AI, znacznie się rozrośnie. Współpraca w ramach różnych projektów badawczych realizowanych przez spółkę zaowocuje nie tylko transferem wiedzy między studentami i najlepszymi uczelniami w Polsce i za granicą, ale również integracją środowiska ekspertów. Liczymy na to, że pozwoli to nam na wykształcenie nowego pokolenia innowatorów – przekonuje dr hab. Piotr Sankowski, prof. UW, prezes IDEAS NCBR.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej AGH trwa 8 semestrów i realizowane jest w 4 dziedzinach nauki w 16 dyscyplinach naukowych. Doktoranci realizują indywidualny plan badań i indywidualny plan kształcenia dostosowany do potrzeb danej osoby. Szkoła Doktorska jest bezpłatna, prowadzona w trybie stacjonarnym, a jej uczestnicy mają zagwarantowane stypendium doktoranckie.

MK

Efektywne kształcenie i badania


Dyskusja (0 komentarzy)