Strona główna

Archiwum z roku 2002

Spis treści numeru 12/2002

grudzień 12/2002
Grudzień 12/2002

Spis treści
 

FELIETON REDAKCYJNY

Od nowa czy odnowa?
– Andrzej Świć

INFORMACJE

Kronika

Z Życia Akademii
  Jak uczony z dziennikarzem  
– Piotr Kossobudzki

Notatki przewodniczącego RGSzW
  W powiązaniu z nauką
– Andrzej Pelczar

Z prac KRASP
  Sesja europejska
– Franciszek Ziejka

PRZEGLĄD AKADEMICKI

Rozmowa Forum

Potrzebna jest strategia ponad podziałami
  – rozmowa z prof. M. Harasimiukiem, 
rektorem UMCS, przew. KRUP

Na rzecz nauki

Szacunek i zaufanie
– Piotr Kieraciński
Dziesięcioletnie dzieje Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Etyka w nauce
– Piotr Kieraciński
O VII konferencji z cyklu Fundacji Dyskusje o Nauce

Agora

Krok w dobrym kierunku
– Andrzej K. Wróblewski
Refleksje na temat ustawy o finansowaniu nauki

Czytelnia czasopism

Życie akademickie

Tajne, poufne, służbowe
– Krzysztof Leja
O danych dotyczących zasobów szkolnictwa wyższego

Atrakcja czy konieczność
– Jan Sadlak
SEdukacja wyższa a Europejska Przestrzeń Szkolnictwa Wyższego

Dyskomfort 
– Janusz Dunin
Jak uniknąć kształcenia przyszłych bezrobotnych?

Z archiwum nieuczciwości naukowej (10)

Fotografie mogą kłamać
  – Marek Wroński
Plagiat w dziedzinie prasowej fotografii naukowej

BADANIA NAUKOWE

Progi Europy
– rozmowa z prof. L. Leciejewiczem, 
archeologiem, laureatem Nagrody FNP ‘2002 

Odkryta tajemnica cystatyny 
– rozmowa z prof. M. Jaskólskim, chemikiem, 
laureatem Nagrody FNP ‘2002

Patriota chemii  
– Mariusz Karwowski
Prof. M. Mąkosza i jego badania w Instytucie Chemii Organicznej PAN

Automatyka nie taka tajemnicza
– Dariusz Uciński
Teoria i praktyka urządzeń sterujących bez udziału człowieka

W STRONĘ HISTORII

Pomniki uczonych polskich (80)
  Popiersie Stanisława Ziemeckiego

Rody uczone (80)

Szyborscy. Rodzaje służby
  - Magdalena Bajer

Kartki z dziejów nauki w Polsce (38)

Etat dla docenta
  - Piotr Hübner
O stanowisku bezpłatnego wykładowcy uniwersyteckiego

OKOLICE NAUKI

Poczta elektroniczna

Myślenie o przyszłości 
  – Paweł Misiak
Globalne społeczeństwo informacyjne a sprawa polska

Recenzje
  Początek jest wszędzie
Lapidarium V
Rosja, katolicyzm i sprawa polska
Hildegarda z Bingen
Seks i trwoga

FELIETONY

Szkiełko w oku

Podstawa profesjonalizmu
  – Piotr Müldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

O moim zacofaniu 
  – Leszek Szaruga

Potrzebna jest strategia 
ponad podziałami

Brak jasnej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego i pozostawienie wielu zjawisk w obszarze edukacji na poziomie wyższym wyłącznie oddziaływaniu niekontrolowanych i żywiołowych procesów to jeden z największych grzechów ostatnich dwunastu lat. Jako środowisko domagamy się od dawna, aby została stworzona jasna strategia rozwoju szkolnictwa wyższego i to w horyzoncie czasowym znacznie dłuższym niż ten zaproponowany, tzn. 10 czy 20 lat, i aby ponad podziałami politycznymi została wypracowana wynikająca z niej konsekwentna polityka państwa. 

Rozmowa z prof. Marianem Harasimiukiem, rektorem UMCS, przewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

 

Szacunek i zaufanie

W ciągu dziesięciu lat FNP przeznaczyła na wspomaganie polskiej nauki ponad 200 mln zł, a więc dwukrotnie więcej niż wynosił jej kapitał założycielski (95 mln nowych zł). (...) Każdego roku na realizację celów statutowych przeznacza ok. 20 mln zł. Obecny Zarząd chciałby zwiększyć tę kwotę do 24 mln i na tym poziomie ustabilizować wydatki Fundacji w przyszłości. (...) Mamy w polskiej nauce instytucję unikalną w krajach postkomunistycznych – fundację, która z powodzeniem wspiera rozwój badań. Wśród powszechnej nieufności do instytucji finansowych i publicznych, FNP jako jedna z nielicznych cieszy się szacunkiem i zaufaniem społeczności naukowej, czemu dała ona wyraz podczas sporu Fundacji z organami skarbowymi.

Historię Fundacji na rzecz Nauki Polskiej z okazji jej dziesięciolecia przedstawia Piotr Kieraciński  

   

Krok w dobrym kierunku

Prawdą jest, że obowiązujące obecnie ustawy mają wiele wad i wymagają przeróbek. (...) Uważam jednak, że nie powinno się odkładać zmiany obecnych zasad finansowania nauki. Opracowanie i uchwalenie ustawy o nauce wraz z pakietem ustaw towarzyszących to zadanie trudne i może potrwać nawet kilka lat. Tymczasem zmiany są potrzebne już teraz. Dlatego należy działać konstruktywnie i zamiast ogólnego protestu postarać się o jak najlepsze sformułowanie poszczególnych artykułów projektu, dziś jeszcze wyraźnie niedopracowanych. Kiedy zaś w przyszłości doczekamy się jednolitego pakietu ustaw dotyczących wszystkich aspektów nauki, to i ustawę o finansowaniu nauki będzie można ewentualnie znowelizować.

Prof. Andrzej Kajetan Wróblewski analizuje projekt nowej ustawy o finansowaniu nauki, przygotowany przez Komitet Badań Naukowych

 

Zdrowych, spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszystkiego, co najlepsze
w Nowym Roku
życzy Czytelnikom 
i Przyjaciołom

Redakcja 
„Forum Akademickiego”

   
 

Komentarze