Aktualności
Szkoły wyższe
13 Grudnia
Źródło: MEiN
Opublikowano: 2021-12-13

Łukasiewicz i Politechnika Białostocka łączą siły

Politechnika Białostocka to kolejna uczelnia, która dołączyła do grona partnerów akademickich Sieci Badawczej Łukasiewicz. Wspólne projekty koncentrować się będą w szczególności na rozwiązaniach w zakresie transportu i logistyki, budownictwa i nauk o środowisku, informatyki, mechaniki, branży elektrycznej i elektronicznej, a także wykorzystania metod foresightu.

Podpisanie porozumienia, którego sygnatariuszami są: rektor uczelni dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk oraz prezes Sieci dr Piotr Dardziński, wpisuje się w plany rozwoju Podlasia oraz budowę silnego zaplecza naukowo-badawczego w tym regionie. Umowę sygnowano w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki, w którym strony rozmawiały na temat wspólnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju nowoczesnego budownictwa.

Jako Łukasiewicz chcemy działać perspektywicznie i w skali międzynarodowej, a do tego potrzebujemy silnych partnerów, którzy pomogą nam przełożyć wyniki badań naukowych na racjonalną korzyść dla przedsiębiorców. W obszarze współpracy pomiędzy Łukasiewiczem a Politechniką Białostocką, największą uczelnią techniczną północno-wschodniej Polski, widzę ogromny potencjał i cieszę się na wspólne projekty badawczo-rozwojowe. Jestem przekonany, że stworzą one nie tylko przestrzeń dla rozwoju firm w regionie, ale zainicjują powstanie zaawansowanych technologii, na których wdrożeniu skorzysta cała polska gospodarka – podkreśla Piotr Dardziński.

Na sześciu wydziałach Politechniki Białostockiej uczy się obecnie blisko 7 tys. studentów. Jak zaznaczyła prof. Marta Kosior-Kazberuk, kierowana przez nią uczelnia kładzie zdecydowany nacisk na współpracę z otoczeniem gospodarczym.

Nasze laboratoria cieszą się zasłużoną renomą. Świadczą o tym od lat wykonywane ekspertyzy i badania zlecane przez przedsiębiorców i instytucje otoczenia gospodarczego i społecznego. Cieszę się, że zawarte dziś porozumienie stwarza nam możliwość poszerzenia obszarów badawczych wspólnie z naukowcami Sieci Badawczej Łukasiewicz. Mam nadzieję, że osiągnięte wspólnie efekty badań znajdą też realne zastosowanie w poszczególnych gałęziach wiedzy. Zostaną wdrożone z korzyścią dla rozwoju nauki i przyniosą wymierne korzyści przedsiębiorcom – dodała rektor PB.

Badanie przyszłości

W Łukasiewiczu uruchomiono niedawno Centrum Foresightu i Współpracy Międzynarodowej (Center For Foresight and Internationalization, CFI). Jego celem jest łączenie i wspieranie naukowców, przedsiębiorców w poszukiwaniu i wykorzystywaniu możliwości badawczych i innowacyjnych oraz odnajdowaniu odpowiedzi na wyzwania społeczne. CFI zajmie się wspieraniem ekspertów Łukasiewicza i instytucji partnerskich w budowaniu partnerstw, komercjalizacji wyników badań oraz przyspieszenie umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez zaangażowanie w europejskie granty badawcze. Wolę współpracy z Łukasiewiczem wyraziło już 10 wiodących zagranicznych i międzynarodowych instytucji. Są wśród nich niemiecki ISI Fraunhofer, brytyjski University of Manchester, irlandzki Science Foundation Ireland, austriacki Austria Institute of Technology, portugalski INESC Brussels HUB&INESC TEC, fińskie VTT Technical Research Centre of Finland, Finland Futures Research Centre (FFRC), belgijski Knowledge4Innovation, a także przedstawiciel Gabinetu Sekretarza Generalnego w Parlamencie Europejskim oraz OECD. Pracami Centrum kieruje  Rafael Popper, uznany ekspert z ponad 20-letnim międzynarodowym doświadczeniem w tematyce foresightu i wspierania rozwoju innowacji, który do niedawna współpracował z fińską VTT, siostrzaną organizacją Łukasiewicza, jedną z najskuteczniejszych w Horyzoncie 2020.

Pracownicy Politechniki Białostockiej posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów foresight, których celem było w szczególności wskazywanie kierunków rozwoju konkretnych technologii (np. nanotechnologii, technologii w zakresie budownictwa drogowe, gerontechnologii), rozwoju przedsiębiorstw w perspektywie długookresowej w ramach foresightu strategicznego oraz rozwoju społecznego (np. identyfikowania kompetencji przyszłości, w tym kompetencji cyfrowych). Realizowane przez pracowników Politechniki Białostockiej liczne międzynarodowe projekty z takimi instytucjami, jak: Uniwersytet Manchester, Uniwerytet w Toronto, Wolny Uniwersytet w Berlinie, Uniwersytet w Pizie, Mondragon University, Uniwersytet w Groningen, Middlex University, Uniwersytet Korwina w Budapeszcie, pozwolą w ramach podpisanej umowy o współpracy na rozbudowywanie sieci partnerów naukowych, tym samy zwiększając szanse na kolejne wspólne inicjatywy o charakterze międzynarodowym.

Nowoczesne budownictwo

Nowoczesne budownictwo jest jednym z obiecujących kierunków rozwoju Łukasiewicza w obszarze zrównoważonej gospodarki i energii. W centrum tych działań leżą technologie służące gospodarce obiegu zamkniętego czy związane z zieloną energią do zastosowań przemysłowych.

Budownictwo modułowe to nowoczesne podejście do rozwiązywania podstawowych potrzeb człowieka i jednocześnie wyjście naprzeciw szybko rozwijającej się gałęzi gospodarki. Atutem nowoczesnych technologii w budownictwie modułowym jest krótki czas realizacji inwestycji, możliwość wdrażania energooszczędnych i ekologicznych rozwiązań w połączeniu z wysoką jakością wykonania. Rozwój tego obszaru budownictwa zyskuje coraz szersze grono zwolenników na całym świecie. To także impuls do rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

Łukasiewicz konsekwentnie zacieśnia współpracę ze środowiskiem akademickim. Do tej pory podpisał umowy z ośmioma uczelniami: Politechniką WarszawskąPolitechniką ŚląskąPolitechniką PoznańskąPolitechniką ŁódzkąAkademią Górniczo-Hutniczą w KrakowieSzkołą Główną Handlową, Uniwersytetem Medycznym w Łodzi oraz ostatnio z Politechniką Wrocławską. Prowadzenie wspólnych projektów naukowych ze środowiskiem akademickim ma na celu wzmocnienie oferty badawczo-rozwojowej Łukasiewicza dla biznesu i zwiększenie liczby wdrożeń nowoczesnych technologii do polskiej gospodarki.

MK, źródło: MEiN

Dyskusja (0 komentarzy)