Strona główna

Archiwum z roku 2002

Spis treści numeru 3/2002

marzec 3/2002
Marzec 3/2002

Spis treści
 

FELIETON REDAKCYJNY

Nowa jakość?
– Piotr Kieraciński

INFORMACJE

Kronika

Z Życia Akademii
  Nie zapominać o przeszłości
– Jerzy Kołodziejczak

Notatki przewodniczącego RGSzW
  Zasady i tryb wyboru
– Andrzej Pelczar

Z prac KRASP
  Miejsce w przestrzeni 
– Jerzy Woźnicki

Notatki Przewodniczącego KRUN
  Potrzeba szybkiej nowelizacji
– Józef Szabłowski

PRZEGLĄD AKADEMICKI

Rozmowa Forum

Nauka nie jest demokratyczna
  – rozmowa z prof. K. Kurzydłowskim, 
wiceprzewodniczącym KBN

Agora

Szkoda czasu na ocenę
– Leszek Kaczmarek

Pochodna niewłaściwego systemu
  – Jan Mostowski
Ankieta nt. kontroli jakości badań w systemie grantów

Życie akademickie i naukowe

Standardy kształtowania postaw
– Ewa Chmielecka
Czy postulat kształcenia ludzi mądrych 
można wpisać w standardy akredytacji?

Apeluję o rozsądek! 
  – Andrzej Kajetan Wróblewski
O naukometrii i impact factor raz jeszcze

ABC
  – Krzysztof Leja
Rachunek kosztów działań w doskonaleniu funkcjonowania uczelni

Prognozy popytu
  – Tadeusz Wojciechowski, Ludwik Haligowski
O sytuacji na „rynku studiów ekonomicznych”

Polemiki

Wyznania nieprzystosowanego
  – Grzegorz Filip
Uniwersytet jako miejsce formowania osobowości

Studia za granicą

Szkolnictwo wyższe w Portugalii
– Ryszard Mosakowski
Struktura i organizacja portugalskich uczelni

Z archiwum nieuczciwości naukowej (4)

Profesorski plagiat przed sądem
– Marek Wroński
Proces profesora z Uniwersytetu w Ottawie 

BADANIA NAUKOWE

Foton po elektronie
– rozmowa z prof. K. Abramskim, elektronikiem, laureatem programu SUBSYDIA DLA UCZONYCH FNP

Polski podbój kosmosu
– Mariusz Karwowski
O dokonaniach wrocławskiego Zakładu Fizyki Słońca CBK PAN

Ziemia i jej tajemnice
– Halina Bykowska
Odkrycie uczonych z Oddziału Geologii Morza PIG w Gdańsku

Komputerowa ochrona zabytków
– Monika Szabłowska
Badania w Państwowym Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie

W STRONĘ HISTORII

Pomniki uczonych polskich (74)
  Pomnik Staszica w AGH

Kartki z dziejów nauki w Polsce (33)

Koła i kółka
  - Piotr Hübner
Studenckie koła naukowe

Rody uczone (64)

Turnauowie
  - Magdalena Bajer

Gwiazdy i meteory

Komórki Browicza
  – Anna Mirecka
Tadeusz Browicz, lekarz, anatomopatolog

Insygnia rektorskie Politechniki Warszawskiej

 

OKOLICE NAUKI

Sposób bycia

Skalmierius 1985
  – Piotr Kieraciński
Prof. Bogdan Skalmierski i jego skrzypce

Poczta elektroniczna

O nauce do ludzi
  – Paweł Misiak
Popularyzacja nauki i jej osiągnięć

Recenzje
  Trzy drogi do kwantowej grawitacji
Obserwatorzy nieba, szamani i królowie
Pułapki zaangażowania
Psychologia osobowości
Zygmunt Freud

FELIETONY

Szkiełko w oku

Kto tu mataczy?
  – Piotr Müldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Poznańska biblioteka Niemiecka
  – Leszek Szaruga

Nauka nie jest demokratyczna

Idea KBN była próbą połączenia części ministerialnej i reprezentacji samorządowej środowiska naukowego. Moim zdaniem, jeśli miałyby następować zmiany, to powinny one poszukiwać efektywniejszych rozwiązań, a nie burzyć to, co dotychczas zostało osiągnięte. Nauka to bardzo specyficzna dziedzina naszego życia, gdzie sprawy rozgrywają się w długim horyzoncie czasowym. Tu w małym stopniu obowiązują zasady demokracji, a bieg wydarzeń wytyczają jednostki wybitne. Finansowanie badań w kraju nie najbogatszym, jakim jest Polska, w którym wiele obszarów wymaga wsparcia, jest bardzo trudne. Nie sądzę jednak, aby najlepszym rozwiązaniem było powierzenie decydowania o kierunkach finansowania nauki wyłącznie urzędnikom i ministrowi nauki.

Rozmowa z prof. Krzysztofem Kurzydłowskim, wiceprzewodniczącym Komitetu Badań Naukowych 

 

Szkoda czasu na ocenę

Szczegółowe plany, w tym i harmonogram badań zaproponowany w oryginalnym wniosku grantowym, trzeba traktować głównie jako wyraz zdolności do stworzenia planu badań, a zatem wyraz profesjonalizmu badacza. Biorąc pod uwagę powyższe oraz racjonalność wysiłku, jestem generalnie zdecydowanie przeciwny poświęcaniu czasu na ocenę zrealizowanych grantów. Jedyna bowiem sensowna i do tego niezbędna, a przy tym dużo mniej czasochłonna forma oceny, to bardzo staranne przejrzenie dorobku badawczego kierownika i głównych wykonawców projektu w momencie analizy składanego kolejnego wniosku grantowego.

Prof. Leszek Kaczmarek i prof. Jan Mostowski wypowiadają się w ankiecie „FA” na temat kontroli jakości badań wykonywanych w systemie grantów 

   

Apeluję o rozsądek!

Wobec znaczącego procentu, jaki we wszystkich czasopismach stanowi „tło” prac mało lub wcale nie cytowanych, a więc zapewne niewiele wnoszących do nauki, sam fakt opublikowania pracy w czasopiśmie o dużej wartości IF nie powinien stanowić podstawy do wyróżniania jej autora. (...) Przestańmy zatem pytać tylko o wartości IF czasopism, w których ktoś publikuje swe prace. Przestańmy pytać o całkowitą liczbę cytowań prac danego badacza. Zamiast tego należy podawać wyłącznie liczbę jego prac „wybitnych”, które były cytowane więcej razy niż wynosi umowna granica w danej dziedzinie czy specjalności.

O przydatności wskaźnika impact factor dla badań naukometrycznych pisze prof. Andrzej Kajetan Wróblewski

 

Polski podbój kosmosu

Rakieta Cyklon-3 wyniosła na orbitę obserwatorium słoneczne KORONAS-F, na pokładzie którego znalazły się, skonstruowane właśnie we Wrocławiu, dwa spektrometry Bragga RESIK i DIOGENESS. Otwarto tym samym kolejny etap polskich badań kosmicznych. (...) W sumie od 1970 r. polska aparatura służąca za każdym razem do badania procesów zachodzących w koronie słonecznej brała udział w dziewięciu misjach satelickich. Rozpoczęta w lipcu ubiegłego roku jest zatem już dziesiątą.

Mariusz Karwowski prezentuje osiągnięcia uczonych z Zakładu Fizyki Słońca we Wrocławiu, należącego do Centrum Badań Kosmicznych PAN 

   
 

Komentarze