Strona główna „Forum Akademickiego”

Archiwum z roku 1998

Spis treści numeru 12/1998

Grudzień 12/98
Grudzień 12/98
 
Artykuły

FELIETON REDAKCYJNY

Pionowy wymiar nauki
- Piotr Kieraciński

INFORMACJE

Kronika

Notatki Przewodniczącego KBN
Jest o co walczyć
- Andrzej Wiszniewski

Notatki Przewodniczącego RGSzW
Symboliczny wzrost
- Andrzej Pelczar

Notatki Przewodniczącego KRUN
Działania niekonstytucyjne
- Krzysztof Pawłowski

ŻYCIE AKADEMICKIE

Jeśli zmieniać, to na lepsze
- rozmowa z prof. A. Gomulińskim, wiceprzewodniczącym RGSzW

Model społeczeństwa informacyjnego
- Ryszard Tadeusiewicz
Eksperyment w AGH - przydatność Internetu dla dydaktyki akademickiej

Agora

Tam i z powrotem
- Janusz Haman
Niektóre zmiany w ustawie o KBN są co najmniej kontrowersyjne

Rząd przykręca kurek
- Aleksander Kołodziejczyk
Po raz kolejny priorytet rządowy nie ma odzwierciedlenia w budżecie

Polemiki

Prowokacja
- Krzysztof Pawłowski
Ciąg dalszy dyskusji o efektywności kształcenia w szkołach wyższych

Poczta elektroniczna

Kapitalizm siermiężny
- Paweł Misiak
Firmy typu garażowego w warunkach wolnego rynku

Mickiewicz jubileuszowy

Polskie żaby i szal Celiny
rozmowa z Januszem Odrowąż-Pieniążkiem, dyr. Muzeum Literatury im. a. Mickiewicza

Osobisty kontakt z poezją
Zofia Stefanowska

Najważniejsze zadanie
- Marek Piechota
Historycy literatury o badaniach twórczości Mickiewicza

Czytelnia czasopism

BADANIA NAUKOWE

Chemia dzieł sztuki
- Piotr Kieraciński
O konserwacji obrazów i rzeźb

Mapa nauki polskiej

Katar
- Artur Wolski
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

Portrety dyscyplin

Badacze ludzkiej mentalności
- Kinga Nemere-Czachowska
Przedmiot, zakres i metodologia antropologii

W STRONĘ HISTORII

Pomniki uczonych polskich (38)

Pomnik Ignacego Łukasiewicza
w Krośnie
  II str. okł.

Gwiazdy i meteory

Esej o torfie
- Grzegorz Filip
Losy rozprawy Józefa Jana Mniszcha

Rody uczone (28)

Achmatowicze
- Magdalena Bajer
Dzieje rodu wywodzącego się od Tatarów kazańskich

OKOLICE NAUKI

Rekolekcje i... sankcje
- rozmowa z prof. A. Górskim, rektorem AM w Warszawie

Reforma edukacji

Europejskie eksperymenty
- Marcin Karas
Brak jednolitego projektu reformy edukacji może być groźny w skutkach

Amatorstwo
- Henryk Grabowski
System kształcenia nauczycieli produkuje niewykwalifikowane siłaczki

Sposób bycia

Boula
- Piotr Kieraciński
Z prof. Zdzisławem Hippe o elegancji bez krawata

Esej

Podstawowa potrzeba
- Piotr Skórzyński
Informacja jako środek na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa

Recenzje
Wielkie Twierdzenie Fermata
Klonowanie
Historia Europy w XIX wieku
Myśl polityczna wieków średnich
Urok codzienności
Mały słownik tematyczny angielsko-polski

 

Jeśli zmieniać, to na lepsze

 
image002.jpg (16516 bytes)
   Rada jest instytucją, na której z jednej strony może się oprzeć środowisko, a z drugiej strony jej opinii zasięga zmieniające się kierownictwo resortu. Rada była też moderatorem poczynań ekip, które rządziły krajem. Trudno jednak stać na stanowisku, że Rada Główna bezdyskusyjnie powinna pozostać, a koncepcje legislacyjne, które mają przemeblować scenę instytucjonalną, są zupełnie bezzasadne. Ja takiego stanowiska nie reprezentuję. Nie jestem fanatykiem Rady Głównej, który broniłby za wszelką cenę jej interesu. Niemniej uważam, że Rada Główna pełni niezwykle ważną rolę w systemie szkolnictwa wyższego.

Rozmowa z prof. Andrzejem Gomulińskim, wiceprzewodniczącym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

 

Tam i z powrotem


image004.jpg (23544 bytes)
   Zarówno inicjatywa, jak i ostateczne decyzje zostają przekazane w ręce przewodniczącego KBN. Funkcje Komitetu zostają ograniczone do roli doradcy przewodniczącego, doradcy działającego wyłącznie na jego wniosek. W ten sposób kształtowanie polityki naukowej staje się ponownie sprawą aparatu urzędniczego. Wraca się więc do zasad funkcjonowania Komitetu Nauki i Techniki z 1963 r. i następnych struktur poprzedzających powstanie KBN. Tego faktu nie zmienia pozostanie przy zasadzie wyboru członków Komitetu.

Prof. Janusz Haman o nowelizacji ustawy o Komitecie Badań Naukowych

 

Model społeczeństwa informacyjnego


image006.gif (10372 bytes)
   Warto omówić przedsięwzięcie podejmowane w AGH, ponieważ jego wyniki mogą w znaczący sposób wzbogacić naszą wiedzę o możliwościach i ograniczeniach nowoczesnych globalnych systemów teleinformatycznych, traktowanych jako narzędzia dydaktyczne. AGH w Krakowie jako pierwsza polska uczelnia podejmuje na masową skalę eksperyment związany z wykorzystaniem rozległej sieci komputerowej (Internetu) dla potrzeb wydzielonej społeczności, traktowanej jako próbka przyszłego społeczeństwa informacyjnego.

O eksperymencie z wykorzystaniem dydaktycznych możliwości Internetu pisze prof. Ryszard Tadeusiewicz, rektor AGH w Krakowie

 

Osobisty kontakt z poezją

image008.jpg (26635 bytes)
   Przemiany w recepcji dzieła Mickiewicza są procesem nie podlegającym programowemu sterowaniu, w jakieś mierze żywiołowym, realizującym się na drodze prób i błędów. Przykładowo wskazać można ataki na "Pana Tadeusza" za konsumpcyjny styl życia i daltonizm moralny bohaterów (jeśli tak można przełożyć zarzuty powtarzane już przez współczesnych: Słowackiego, Norwida); zarzuty nie zmieniły społecznego odbioru dzieła.

Z okazji jubileuszu o badaniach nad Mickiewiczem pisze prof. Zofia Stefanowska

 

Amatorstwo


   Osobliwością ewolucji w kształceniu jest prawidłowość polegająca na tym, że wraz ze wzrostem wymagań dotyczących poziomu wykształcenia malał w nim udział kompetencji zawodowych w zakresie metod nauczania, na rzecz wiedzy przedmiotowej. W rezultacie, abstrahując od oceny poziomu merytorycznego, można powiedzieć, że kształcenie w przedwojennych seminariach nauczycielskich było bardziej profesjonalne od uniwersyteckiego kształcenia nauczycieli dzisiaj. Jakie są tego skutki, każdy widzi.

Prof. Henryk Grabowski o nauczycielach i programach ich kształcenia

FELIETONY

Sowizdrzał
Zapusty - Jan Koteja

Odcinki-docinki
- Wojciech Chudy
Pożegnanie z XX wiekiem

Wyznania szalonego humanisty
- Leszek Szaruga
Nauka z Mickiewicza

 

Uwagi.