Strona główna

Archiwum z roku 2002

Spis treści numeru 11/2002

listopad 11/2002
Listopad 11/2002

Spis treści
 

FELIETON REDAKCYJNY

Niech gra muzyka
– Grzegorz Filip

INFORMACJE

Kronika

Z Życia Akademii
  Wspólna rocznica  
– Jerzy Kołodziejczak

Notatki przewodniczącego RGSzW
  Pułap stabilizacji
– Andrzej Pelczar

Z prac KRASP
  Nie te czasy!
– Franciszek Ziejka

Notatki przewodniczącego KRUN
  W drodze do doktoratów
– Józef Szabłowski

PRZEGLĄD AKADEMICKI

Rozmowa Forum

Należy postępować bardzo ostrożnie
  – rozmowa z prof. W. Ostrowskim, wiceprezesem PAN

Pół wieku Akademii

Osiągnięcia i słabości
– Grzegorz Filip
Relacja z konferencji „PAN – wczoraj, dziś, jutro”

Rozwijać kontakty
– rozmowa z prof. A.K. Wróblewskim

Obowiązek czuwania
– rozmowa z prof. A.B. Legockim

Podnieść sprawność
– rozmowa z prof. M. Mąkoszą

Ścisła współpraca
– rozmowa z prof. H. Ratajczakiem

Centrum, ale jakie?
– Andrzej Białynicki-Birula
Jakie powinno być Centrum Badawcze PAN?

Wyzwania współczesności 
– Jerzy Kołodziejczak 
O miejscu i roli PAN w strukturze nauki polskiej

Agora

Rozluźni się
– Alicja Konczakowska
Uczelnie wobec wyżu demograficznego

Dobry początek
– Stanisław Mańkowski
Refleksje na temat projektu „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010”

Życie akademickie

W panoramie Płocka
– Piotr Kieraciński
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Czytelnia czasopism

Z archiwum nieuczciwości naukowej (9)

Powracająca przeszłość rektora 
  – Marek Wroński
Plagiat rektora Uniwersytetu Monash w Melbourne

Studia za granicą

Szkolnictwo wyższe we Włoszech
  – Ryszard Mosakowski 

BADANIA NAUKOWE

Badania na szczytach
– Marian Nowy
Prace badawcze w Tatrzańskim Parku Narodowym

Rura w rurze 
– Piotr Kieraciński
Osiągnięcia pracowników Katedry Procesów 
Polimerowych Politechniki Lubelskiej

W STRONĘ HISTORII

Pomniki uczonych polskich (78)
  Pomnik Staszica w Wieliczce

Gwiazdy i meteory

Szczepionka na tyfus
  – Beata Maj
Rudolf Weigl, wynalazca szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu

Rody uczone (68)

Ziółkowscy 
  - Magdalena Bajer

Kartki z dziejów nauki w Polsce (37)

Wolność w kolektywie
  - Piotr Hübner
Autonomia uczelni oraz instytucji 
i towarzystw naukowych

OKOLICE NAUKI

Poczta elektroniczna

Maszyny i ludzie
  – Paweł Misiak
Czego należy wymagać od administratorów 
sieci komputerowych?

Recenzje
  Antygona w świecie korporacji
Skały wieków
Mity czwartej władzy
Autobiografia, J.L. Borges
Mity o miłości

FELIETONY

Na marginesach nauki

Priorytet
  – Leszek Szaruga

Należy postępować bardzo ostrożnie

Punktem wyjścia do dyskusji musi być określenie roli, jaką ma pełnić Akademia i generalnych kierunków badawczych, czyli priorytetów stojących przed polską nauką, oraz wynikającego z tego programu badawczego dla naszych instytutów. Tak określony program musi odpowiadać na oczekiwania społeczne, bo dziś nauka nie może się zamykać w wieży z kości słoniowej, zwłaszcza, że to przecież podatnicy finansują badania naukowe. Nauka musi być widziana przez społeczeństwo jako czynnik wspomagający rozwój społeczny, poprawę jego bytu. Wyniki badań powinny być przydatne społecznie. (...) Co do priorytetów – powinniśmy wskazać najważniejsze dziedziny, obszary badawcze i szczególnie silnie je wesprzeć.

Rozmowa z prof. Włodzimierzem Ostrowskim, wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk

 

Pół wieku Akademii

Publikujemy blok materiałów związanych z jubileuszem 50-lecia Polskiej Akademii Nauk. Znalazły się w nim: relacja z konferencji „PAN – wczoraj, dziś, jutro”, rozmowy z czterema kandydatami na stanowisko prezesa Akademii – prof. Andrzejem Kajetanem Wróblewskim, prof. Andrzejem B. Legockim, prof. Mieczysławm Mąkoszą i prof. Henrykiem Ratajczakiem, artykuł prof. Andrzeja Białynickiego-Biruli o przyszłości Centrum Badawczego PAN, a także obszerny esej prof. Jerzego Kołodziejczaka, p.o. prezesa PAN na temat wyzwań stojących dziś przed Polską akademią Nauk.

Blok poświęcony Polskiej Akademii Nauk 

   

Dobry początek

W Strategii nie zawarto koniecznej prognozy finansowania kształcenia w publicznych szkołach wyższych. Stwierdzenie, że dotacja budżetowa na szkolnictwo wyższe zostanie utrzymana na poziomie 0,88 proc., przy ewentualnym wzroście tego udziału do 1,0 proc. PKB oraz jednoczesnym wzroście współczynnika skolaryzacji do poziomu 65 proc. w roku 2010, jest nierealne. Założono przy tym, że poziom wydatków pozapłacowych kalkulowany będzie przy utrzymaniu waloryzacji inflacyjnej. Na tle standardów europejskich jest to wizja utopijna lub katastrofalna. Tak więc ogromnym mankamentem Strategii jest brak zasad finansowania szkół wyższych. Brakuje też odpowiedzi na pytanie, czy kierunek i poziom kształcenia będą miały wpływ na wielkość dotacji budżetowej?

Prof. Stanisław Mańkowski, rektor PW, pisze o ministerialnym projekcie „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010”

 

Rura w rurze

Prof. Sikora ma na swoim koncie 56 patentów z dziedziny polimerów. On i jego współpracownicy realizują granty KBN. Młodzi robią kariery naukowe, doktoraty i habilitacje. Ich badaniami i pomysłami interesuje się gospodarka. Absolwenci zaczynają pracę często jeszcze w czasie studiów. Prof. Sikora mówi, że działalność na polu wynalazczości to nie tylko wynik ciężkiej pracy i zbiorowego wysiłku. – Pomysł powstaje w samotnym, wolnym od stresów dnia codziennego umyśle, w chwilach, w których najmniej można się go spodziewać – mówi. W tej chwili jego zespół szykuje się do podjęcia kolejnego wyzwania.

O badaniach prowadzonych w Katedrze Procesów 
Polimerowych Politechniki Lubelskiej pisze Piotr Kieraciński 

   
 

Komentarze