Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje„Forum Akademickie”
Spis treci numeru 6/2004

FELIETON REDAKCYJNY

Tempora mutantur...
- Marek Remiszewski

INFORMACJE

Kronika
Z prac KRASP
Zwalczajmy patologie - Franciszek Ziejka
Notatki przewodnicz.cego RGSzW
Tosamo i pieniadze - Jerzy Baejowski
Notatki przewodnicz.cego KRUN
Jako nauczania - Jzef Szabowski
Ogoszenia o pracy
Zapowiedzi konferencji naukowych

PRZEGLD AKADEMICKI I NAUKOWY

Rozmowa Forum

Uniwersytet nie moe by saby
- rozmowa z prof. Greckim, rektorem UWM

Agora

Uczelnie na zakrcie
- Stefan Jackowski
Jak zapewni konkurencyjno polskich uczelni?
PAN i rozwj kraju
- Henryk Ratajczak
O koniecznoci wpywu PAN na ksztat polityki naukowej i edukacyjnej kraju
Czytelnia czasopism
Listy do redakcji

ycie akademickie

O obyczajach w ksztaceniu akademickim
- Krzysztof leja
Jak naprawi obyczaje nauczajcych i nauczanych w uczelniach?
Licencjackie i zawodowe
- Ryszard Cach
Naley pilnie odrni licencjat od studiw zawodowych
Kombinuj, studencie...
- Justyna Jakubczyk
Jak studenci radz sobie z trudami ycia akademickiego?
Biblioteki edukuj lekarzy
- Barbara Niedwiedzka
O ksztaceniu umiejtnoci informacyjnych w akademiach medycznych
Pita wadza?
- Magdalena Bergmann
Wpyw popkultury na postawy, gusty i zachowania

BADANIA NAUKOWE

Nauka cigle mnie bawi
- rozmowa z prof. R. Kaliszanem, laureatem Nagrody FNP
Pokona raka wiatem
- Mariusz Karwowski
Syntetyczne porfiryny w walce z nowotworami
Klonowanie po polsku
- Magorzata Paweczyk
Badania w Instytucie Zootechniki w Balicach pod Krakowem

W STRON HISTORII

Pomniki uczonych polskich (96)

Pomnik Staszica w Hrubieszowie
- Grzegorz Filip

Kartki z dziejw nauki w Polsce (54)

Czym jest nauka?
- Piotr Hbner
Istota i zadania nauki

Rody uczone (86)

Obercowie
- Magdalena Bajer

Gwiazdy i meteory

Tajny agent
- Jacek Maj
Franciszek F. Sobieszczaski, historyk, varsavianista

OKOLICE NAUKI

Nauka nad Sanem
- Piotr Kieraciski
O Towarzystwie Przyjaci Nauk w Przemylu
Tuwim o matematyce
- Jacek Waniewski
Krlowa nauk w poezji skamandryty

Recenzje

Uniwersyteckie wykady
Magiczny tygiel
Dzieje staroytnego Egiptu
Leibniz
Gender dla rednio zaawansowanych

FELIETONY

Szkieko w oku

Mieszanka obyczajowa
- Piotr Mldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Konferencja za wasne
- Leszek Szaruga
Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje