Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje„Forum Akademickie”
Spis treci numeru 3/2004

FELIETON REDAKCYJNY

arwka
- Grzegorz Filip

INFORMACJE

Kronika
Z prac KRASP
O Unii, strategii i pienidzach - Franciszek Ziejka
Z ycia Akademii
Brakujce puzzle - Piotr Kossobudzki
Notatki przewodniczcego RGSzW
Uwzgldni jako - Jerzy Baejowski
Notatki przewodniczcego KRUN
Nic do ukrycia - Jzef Szabowski
Ogoszenie FNP
Zapowiedzi konferencji naukowych

PRZEGLD AKADEMICKI I NAUKOWY

Rozmowa Forum

Zapewni publiczn kontrol
- rozmowa z prof. M. Kleiberem, ministrem nauki

Agora

Dlaczego prywatne, dlaczego pastwowe?
- Piotr Staszkiewicz
O zmianie filozofii finansowania edukacji wyszej

ycie akademickie

Wsplne dyplomy
Jerzy Baejowski
czone ksztacenie w powstajcym Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyszego
Nauczyciel na pitk
Ryszard Barcik
Kryteria oceny pracy nauczycieli akademickich
Trzy w jednym
Jerzy Wonicki
Podsumowanie prac Zespou Prezydenta do opracowania ustawy o szkolnictwie wyszym
Wystawy interaktywne
Piotr Kieraciski
Muzea, ktre bawic ucz
rdo satysfakcji
Jan Sitarski
Nie w peni zgodne
Agnieszka Mostowska
Polemika w sprawie matur z biologii w roku 2005
Pomys i saba pami
Marek Wroski
Wietnamska habilitacja w AGH

Polemiki

Proba o wspprac
Tomasz Opala
Polemika z wirtualnym tekstem
Wita Szulc
Reguy wspautorstwa
Marek Wroski
Cig dalszy sprawy prof. Wity Szulc
Czytelnia czasopism

BADANIA NAUKOWE

Szczur na bieni
Justyna Jakubczyk
Badania prowadzone w Instytucie Biologii Dowiadczalnej PAN im. M. Nenckiego
Skarby Ptolemais
Mariusz Karwowski
Libijskie sukcesy polskich archeplogw

W STRON HISTORII

Krtka historia kalendarza
Marcin Eger
M.in. o prbach ustalenia daty wit Wiekanocnych

Pomniki uczonych polskich (93)

Pomnik Jzefa Mazurkiewicza
Grzegorz Filip

Gwiazdy i meteory

Bogaty w mdro
Agnieszka Toczek
Konstanty Tyzenhauz, ornitolog

Rody uczone (83)

Ojciec, dziadek, mistrz
Magdalena Bajer
Potomkowie prof. Mariana Misowicza

Kartki z dziejw nauki w Polsce (51)

Syzyfowe prace
Piotr Hbner
O kodeksach etyki zawodowej uczonego

OKOLICE NAUKI

Na stypendium z Mari Curie
Anna Iwaniak
Sta naukowy w Wielkiej Brytanii

Poczta elektroniczna

Degrengolada czy szansa?
Pawe Misiak
Zagroenie dla poczty elektronicznej ze strony wirusw i spamu

Recenzje

Uczelnie i ich otoczenie
Karuzela
Lekcja historii najnowszej
Jak nauczy dzieci mylenia
Studiowanie literatury przedmiotu

FELIETONY

Szkieko w oku

W poszukiwaniu sensu systemu
Piotr Mldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Paci
Leszek Szaruga
Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje