Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje„Forum Akademickie”
Spis treci numeru 12/2005

FELIETON REDAKCYJNY

Zapyziae uniwersytety
- Andrzej wi

INFORMACJE

Kronika
Z prac KRASP
Spotkanie we Wrocawiu - Tadeusz Luty
Notatki przewodniczcego RGSzW
Wyzwania i cele resortu - Jerzy Baejowski
Opinie SRiZUN
Prdko pocztkowa - Mirosaw Zdanowski
Notatki przewodniczcego KRUN
Majtek narodowy - Jzef Szabowski
Ogoszenia
Rozstrzygnicie konkursu
Zapowiedzi konferencji naukowych

PRZEGLD AKADEMICKI I NAUKOWY

Rozmowa Forum

To jest naprawd rewolucja
- rozmowa z prof. M. yliczem, prezesem FNP

Agora

Standardy na nowo
- Ewa Chmielecka
Propozycja kontroli jakoci i standaryzacji ksztacenia na poziomie wyszym
Nauka z drugiej rki
- Wita Szulc
O „zapoyczaniu” bibliografii z dzie innych autorw

ycie akademickie

Prawo o jakoci szkolnictwa wyszego
- Tadeusz Szulc
„Prawo o szkolnictwie wyszym” a jako zarzdzania i ksztacenia w uczelniach
Ustawa dla studentw
- Justyna Jakubczyk
Studenci w nowej ustawie o szkolnictwie wyszym
Na tropach jakoci w nauce
- Andrzej Pilc
Wspczynnik h w naukach biomedycznych w Polsce
Studia doktoranckie - uwarunkowania i perspektywy
- Jerzy Baejowsk
Studia III stopnia w Procesie Boloskim i w polskim systemie szkolnictwa wyszego
Naturalna potrzeba weryfikacji
- Stanisaw Paszczyski
O systemie certyfikacji kursw e-learningu
Jako informacji
o jakoci szkolnictwa wyszego
- Aleksander Sulejewicz
Rankingi i akredytacja - uwiarygodnienie informacji o uczelniach wobec przyszych studentw
Czytelnia czasopism

BADANIA NAUKOWE

Ile wiedzy, ile nosa?
-rozmowa z prof. K. Myliwcem, laureatem Nagrody FNP
Upiony bl
- Mariusz Karwowski
Badania nad wpywem sugestii i hipnozy na bl
Nauka pod aglami
- Artur Wolski
Dokonania Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie

W STRON HISTORII

Pomniki uczonych polskich (111)

Pomnik Rudolfa Weigla we Wrocawiu
- Justyna Jakubczyk

Rody uczone (102)

Kaliciscy
- Magdalena Bajer

Gwiazdy i meteory

Historyk ariaski
- Jacek Maj
Andrzej Lubieniecki, arianin, historyk arianizmu

Kartki z dziejw nauki w Polsce (69)

Bratniak i inne
- Piotr Hbner
O samopomocy studenckiej

OKOLICE NAUKI

Recenzje

Blizny po ukszeniu
Kwintet z Cambridge
Mzg - tajemniczy kosmos
Krtka historia mitu
Autobiografia duchowa
Ksiki nadesane

FELIETONY

Szkieko w oku

Kibice internetowi
- Piotr Mldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Ach, jak lubi konferencje!
- Leszek Szaruga
Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje