Strona główna „Forum Akademickiego”

Archiwum z roku 2004

Spis treści numeru 1/2004

styczen/2004
Styczeń 1/2004

Spis treści
 

FELIETON REDAKCYJNY

Zasada wahadła
– Andrzej Świć

INFORMACJE

Kronika

Z prac KRASP
  Prezydium w Łodzi 
– Franciszek Ziejka

Z życia Akademii
  Co Unii po naszej nauce?  
– Andrzej B. Legocki 

Notatki przewodniczącego RGSzW
  Odwagi i pomyślności 
– Jerzy Błażejowski

Notatki przewodniczącego KRUN
  Postulaty i argumenty
– Józef Szabłowski

Ogłoszenia o pracy

Zapowiedzi konferencji naukowych

PRZEGLĄD AKADEMICKI I NAUKOWY

Rozmowa Forum

Odwrócić proces atomizacj
   – rozmowa z prof. J. Lipkowskim, wiceprezesem PAN

Agora

Zmieniać, aby nie zmienić
  – Bohdan Jałowiecki
O projekcie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”

Nielubiana fizyka
  – Jan Mostowski, Włodzimierz Natorf
O projekcie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”

Kłopot z poziomami
  – Agnieszka Mostowska
Głosy krytyczne w sprawie wymagań egzaminu maturalnego

Polemiki

O kosztach kształcenia raz jeszcze
– Józef Szabłowski
Odpowiedź na argumenty prof. R. Tadeusiewicza 
z „FA” nr 11-12/2003

Życie akademickie

Prawo bez prawa
– Łukasz Starzak, Agnieszka Wiosetek-Reske
Status uczestników studiów doktoranckich

Podręcznikowe pytania
  – Dariusz Rott
Zmiany w procedurach recenzowania podręczników szkolnych

Moja droga do Unii
  – Witold Filipowicz
Przypadki uczestnika studiów podyplomowych 
w dziedzinie integracji europejskiej

Z archiwum nieuczciwości naukowej (21)

Brać przykład z dziekana
– Marek Wroński
Kłopoty dziekanów z etyką uczonego

Czytelnia czasopism

BADANIA NAUKOWE

Osobliwe żelazo
– rozmowa z dr hab. M. Pfütznerem, fizykiem jądrowym

Proekologiczny kompromis
– Mariusz Karwowski
Dr inż. Konrad Lewandowski i jego efekt ekoinżynieryjny

W STRONĘ HISTORII

Nauczyciel Einsteina
– Aleksander Weron, Babis Wojas
Życie i dzieło Constantina Carathéodorego

Pomniki uczonych polskich (91)

Nagrobek Piotra Józefa Brzezińskiego
  – Piotr Sobiczewski

Kartki z dziejów nauki w Polsce (49)

Akademizm 
  – Piotr Hübner
Piękno w sztuce i prawda w nauce

Gwiazdy i meteory

Zapomniany awanturnik
  – Małgorzata Pawełczyk
Michał Jan Borch, przyrodnik, mineralog

Rody uczone (81)

Nałęczowie
  - Magdalena Bajer

OKOLICE NAUKI

Zaczarowany świat kultury ludowej 
  – Monika Szabłowska
Muzeum Etnograficzne w Krakowie

Esej

Pułapki popularyzacji
  – Marek Kuś
Obraz nauki w mediach

Poczta elektroniczna

Zabawki umysłowe
  – Paweł Misiak
Osobisty asystent cyfrowy

Recenzje
  Uczelnie, uczenie, uczeni
Co wiemy o nauce?
Ajdukiewicz
Światło nocy
Rzecznik prasowy. Teoria i praktyka

FELIETONY

Szkiełko w oku

Coś z radia
  – Piotr Müldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Filologia
  – Leszek Szaruga

Listy do redakcji 

Poradnik językowy 

Prenumerata

Szanowni Państwo,
Do bieżącego numeru „Forum Akademickiego” dołączony jest plakat, zachęcający do prenumeraty pisma. Będziemy wdzięczni za umieszczenie go na tablicy ogłoszeń w Państwa miejscu pracy oraz zachęcenie innych do zaprenumerowania „Forum”. 

Przypominamy, że w roku 2004 wprowadzamy dwa rodzaje prenumeraty: instytucjonalną i indywidualną.

Cena prenumeraty dla instytucji wynosi 170 zł 
(10 numerów x 15 zł + 1 zeszyt podwójny – 20 zł).
Całoroczna prenumerata indywidualna (dla osób fizycznych) to 115 zł (10 numerów x 10 zł + 1 zeszyt podwójny – 15 zł).
Prenumeratę „Forum Akademickiego” prowadzi wyłącznie redakcja pisma.

Zamówienia można składać pocztą pod adresem redakcji: „Forum Akademickie”, ul. T. Zana 38A, 
20-601 Lublin, faksem: (0-81) 525-91-51 lub e-mailem: prenumerata@forumakad.pl

Fakturę i blankiet wpłaty prześlemy wraz z numerem.

Redakcja

Odwrócić proces atomizacji

 Dyrektorzy, którzy dostali na finansowanie placówek stanowczo za mało środków, dopingują uczonych do starania się o granty indywidualne, aby poprawić finansową sytuację swoich placówek. To powoduje rozproszenie badań, czyli uniemożliwia placówce spełnianie jej zadania. (...) Uczelnie, których zasadniczą rolą jest kształcenie, dostają środki na badania własne, a nie mogą ich dostać instytuty, których zasadniczym celem jest prowadzenie działalności badawczej. To trudno zrozumieć!

Rozmowa z prof. Januszem Lipkowskim, wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk 

 

Zmieniać, aby nie zmienić

Dążenia niektórych rektorów do jednoetatowości swoich pracowników mogą się źle skończyć dla szkół państwowych, bo wielu młodych, zdolnych uczonych, mając do wyboru sprawną, prestiżową szkołę prywatną, zatrudniającą kadrę z najwyższej półki, nie będzie się długo wahać. Jedyną szansą dla państwowych szkół wyższych w dłuższej perspektywie nie jest ich ustawowa ochrona przed konkurencją, ale przeciwnie – wymuszenie wewnętrznych zmian przez ich otwarcie na współzawodnictwo o zdobycie jak największej liczby zdolnych studentów wyposażonych w bon edukacyjny.

Prof. Bohdan Jałowiecki krytycznie pisze o projekcie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym 

   

Pułapki popularyzacji

Dla mediów naukowcy to nieciekawi nudziarze. Jedynie rzetelność dziennikarska nakazuje od czasu do czasu co nieco o nauce napisać. (...) Jednak bardziej niepokojące wydają mi się inne zjawiska zagrażające, podobnie jak opisywane przeze mnie poprzednio, rzetelnemu wizerunkowi nauki w społeczeństwie, ale także samej nauce. Tak więc, aby informacji naukowej nadać odpowiednią „medialność”, trzeba zrobić z niej małą sensację. Dobrze jest więc podkreślać mniejsze lub większe kontrowersje, przedstawić badania dotyczące jakiegoś problemu jako rywalizację dwóch wybitnych badaczy, bezwzględny wyścig do nagrody Nobla itd.

O niebezpieczeństwach wynikających z popularyzacji nauki w mediach 
pisze prof. Marek Kuś

     
 

Komentarze