Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje„Forum Akademickie”
Spis treci numeru 5/2004

FELIETON REDAKCYJNY

Na nowej drodze
- Andrzej wi

INFORMACJE

Kronika
Z prac KRASP
Deklaracja Lubelska - Franciszek Ziejka
Notatki przewodnicz.cego RGSzW
Harmonizacja edukacji - Jerzy Baejowski
Notatki przewodnicz.cego KRUN
Zastrzeenie i sprzeciw - Jzef Szabowski
Ogoszenia o pracy
Zapowiedzi konferencji naukowych

PRZEGLD AKADEMICKI I NAUKOWY

Rozmowa Forum

Chcemy mie osobowo prawn
- rozmowa z P. Kowalskim, przew. Parlamentu Studentw RP

Agora

Akredytacja i co dalej?
- Krzysztof Leja
Programy studiw i kadry a poziom ksztacenia
Studia podyplomowe
- Jacek Wojciechowski
O potrzebie instytucjonalnej renowacji wiedzy

ycie akademickie

USOS - sprawne zarzdzanie
- Stefan Jackowski, Janina Mincer-Daszkiewicz
Dalsze korzyci z wdroenia Uniwersyteckiego Systemu Obsugi Studiw
Zawd: inynier
- Jzef Kuczmaszewski
O odpowiedzialnoci za jako dyplomw inynierskich
yczliwe uwagi
- Jolanta Sobielga
Lk przed korzystaniem z biblioteki
Logika rozmyta problemw edukacji
- Cezary Szczepaniak
Problem erudycji w procesie ksztacenia
Nie tylko pracowito
- Halina Bykowska
O najlepszej studentce Trjmiasta
Czytelnia czasopism

Z archiwum nieuczciwoci naukowej (24)

Milczenie oznacza zgod
- Marek Wroski
Plagiaty w odzi, Krakowie i Gdasku

Polemiki

Z odlegego kontynentu
- Edward Hrynkiewicz
Publiczna dyskusja
- Marek Wroski
Spr o plagiat w gliwickiej P
Gos oburzenia
- Ryszard Tadeusiewicz
Meritum
- Andrzej wi
Dyskusji wok habilitacji wietnamskiego geologa cig dalszy

BADANIA NAUKOWE

Nowa jako w onkologii
- Mariusz Karwowski
Badania w KUL nad enzymem powodujcym mier komrek rakowych
Sowo po sowie
- Magdalena Bajer
O Sowniku Jzyka C.K. Norwida
Malarz nie musi by filozofem
- rozmowa z prof. A. ubowskim, artyst malarzem, prorektorem WSSS

W STRON HISTORII

Pomniki uczonych polskich (95)

Popiersie Henryka Raabego
- Grzegorz Filip

Rody uczone (85)

Ojciec i crka
- Magdalena Bajer
O Kazimierzu i Marcie Wykach

Gwiazdy i meteory

Mesjanizm i wynalazki
- Monika Szabowska
Jzef Hoene-Wroski, filozof, wynalazca, matematyk, fizyk

Kartki z dziejw nauki w Polsce (53)

wikliski
- Piotr Hbner
O c.k. ministrze wyzna i owiecenia

OKOLICE NAUKI

Popularyzatorski analfabetyzm
- Konrad T. Lewandowski
Problemy popularyzacji nauki w Polsce

Poczta elektroniczna

Problemy wolnoci
- Pawe Misiak
Wyszukiwarki internetowe a swoboda wypowiedzi

Recenzje

Zdobywcy Pnocnego Atlantyku
Skrzyda i pita
Mimesis
Chrzecijaska Europa
Psychologia ekonomiczna

FELIETONY

Szkieko w oku

Kto pierwszy, ten lepszy
- Piotr Mldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Etyka postmoderny
- Leszek Szaruga
Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje