Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje„Forum Akademickie”
Spis treci numeru 10/2004

FELIETON REDAKCYJNY

Wszystkim po rwno?
- Piotr Kieraciski

INFORMACJE

Kronika
Z prac KRASP
Refleksje z Turynu - Andrzej Kraniewski
Notatki przewodniczcego RGSzW
Wesprze innowacyjno - Jerzy Baejowski
Opinie SRiZUN
W europejskiej konkurencji - Mirosaw Zdanowski
Notatnik przewodniczcego KRUN
Problem dwuetatowcw - Jzef Szabowski
Ogoszenia o pracy
Zapowiedzi konferencji naukowych

PRZEGLD AKADEMICKI I NAUKOWY

Rozmowa Forum

Sdz, e potrafimy si porozumie
- rozmowa z M. Sawickim, ministrem edukacji narodowej

Agora

Kopciuszek
- Jacek Wojciechowski
O randze i znaczeniu ksiki akademickiej i naukowej

ycie akademickie

E-edukacja w szkolnictwie wyszym
- Marcin Dbrowski
Sytuacja akademickiego e-learningu w Polsce
Kierunki studiw w edukacji artystycznej
- Halina Krasowska-Marczuk
Propozycja integracji kierunkw artystycznych w polskich uczelniach
Czytelnia czasopism

Studia za granic

Promocja uczonych w USA (cz. II)
- Bronisaw Misztal
cieki awansu zawodowego w amerykaskim systemie akademickim

Z archiwum nieuczciwoci naukowej (26)

apwkarz i plagiator
- Marek Wroski
Przypadki profesora z Politechniki Radomskiej

BADANIA NAUKOWE

Nowe oblicze tomografii termicznej
- Halina Bykowska
Prace zespou prof. A. Nowakowskiego z Politechniki Gdaskiej
Mied musi wypyn
- Piotr Kieraciski
Osignicia uczonych z Instytutu Metali Nieelaznych

W STRON HISTORII

Pomniki uczonych polskich (99)

Popiersie Kopernika w Krasnymstawie
- Grzegorz Filip

Rody uczone (89)

Jasiscy i Liberowie
- Magdalena Bajer

Gwiazdy i meteory

Badacz paproci
- Monika Szabowska
Micha Leszczyc-Sumiski, biolog

Kartki z dziejw nauki w Polsce (57)

Zasuy na stanowisko
- Piotr Hbner
Profesura - tytu i stanowisko

OKOLICE NAUKI

Polscy naukowcy id pod strzechy
- Beata Maj
O II Dniu Nauki
O fenomenie radia akademickiego
- Joanna Kapica-Curzytek
Misja popularyzatorska radia uczelnianego
Ochrona rnorodnoci
- Henryk Kuniak
O Europejskim Kongresie Rnorodnoci Kulturalnej

Poczta elektroniczna

Nauka rozumienia
- Pawe Misiak
Na czym polega mylenie naukowe?

Esej

Przyczynowo formatywna
- Piotr Skrzyski
Czy istnieje umys zbiorowy?

Recenzje

Antymatrix
Rzecz o przyjani
Mio w staroytnym Egipcie
Itinerariusz intruza
Krtko o filozofii Boga
Ksiki nadesane

FELIETONY

Szkieko w oku

Zabawa w przedszkole
- Piotr Mldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Pomys na nauk
- Leszek Szaruga
Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje