Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje„Forum Akademickie”
Spis treci numeru 12/2004

FELIETON REDAKCYJNY

Powrt pomaraczowej alternatywy
- Piotr Kieraciski

INFORMACJE

Kronika
Z prac KRASP
Wyjtkowe zgromadzenie - Franciszek Ziejka
Notatki przewodniczcego RGSzW
Habilitacja potrzebna - Jerzy Baejowski
Opinie SRiZUN
Wsppraca i konkurencja - Mirosaw Zdanowski
Notatki przewodniczcego KRUN
Prywatne uczelnie w Europie - Jzef Szabowski
Ogoszenia o pracy
Ogoszenia
Zapowiedzi konferencji naukowych

PRZEGLD AKADEMICKI I NAUKOWY

Rozmowa Forum

Potrzebna jest nowa polityka naukowa
- rozmowa z prof. Z. mieszkiem, przew. RG JBR

Agora

Umysy w blokach startowych
- Tadeusz Szulc
Kierunki reform systemu edukacji
Nowa formua standardw
- Jerzy Baejowski
O przygotowywanej II edycji standardw ksztacenia
Oczywisto czy wyzwanie?
- Andrzej Jamiokowski
Koniec kadencji ekspertw
- Magorzata Paweczyk
Podsumowanie trzyletniej dziaalnoci PKA

ycie akademickie

O naprawie systemu edukacji wyszej
- Janina Jwiak
Polemika z ksik dr. Krzysztofa Pawowskiego
W stron spoeczestwa wiedzy
- rozmowa z dr. K. Pawowskim, rektorem WSB - NLU
Nomadyzm niemobilnych
- Jzef Wieczorek, Cezary Wjcik
Konieczna jest reforma cieek awansu naukowego w Polsce
Trup w szafie
- rozmowa z prof. S. Salmonowiczem, historykiem prawa
Stabilny element systemu
- Tomasz Winnicki
O pastwowych wyszych szkoach zawodowych

Z archiwum nieuczciwoci naukowej (28)

Przypadki indyjskie
- Marek Wroski
Plagiaty z geofizyki i chemii w Indiach
Czytelnia czasopism

Studia za granic

Obsesja na temat jakoci, cz. II
- Bronisaw Misztal
Instytucje akredytujce wysze wyksztacenie w USA

BADANIA NAUKOWE

Jedyni na wiecie
- Piotr Kieraciski
Badania uczonych z Instytutu Metali Nieelaznych w Gliwicach
O jzyku w mediach
- Monika Szabowska
Prof. R. Tokarski z UMCS i jego prace nad struktur i funkcjonowaniem jzyka w mediach

W STRON HISTORII

Pomniki uczonych polskich (101)

Kopernik pod PKiN
- Grzegorz Filip

Kartki z dziejw nauki w Polsce (59)

Na froncie nauki
- Piotr Hbner
Polityka naukowa po drugiej wojnie wiatowej

Gwiazdy i meteory

W botach i w gabinecie
- Jacek Maj
Wadysaw Taczanowski, ornitolog

Rody uczone (91)

Nauka, sztuka, historia
- Magdalena Bajer
Rogalscy, Sylwinowie...

Recenzje

Na barkach gigantw
Wyzwolenie zwierzt
Lewy mzg, prawy mzg
Mka twrcza
Inne bajki

FELIETONY

Szkieko w oku

Musk, czyli o plagiacie ukrytym
- Piotr Mldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Krymina
- Leszek Szaruga
Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje