„Forum Akademickie”
Spis treści numeru 12/2004

FELIETON REDAKCYJNY

Powrót pomarańczowej alternatywy
- Piotr Kieraciński

INFORMACJE

Kronika
Z prac KRASP
Wyjątkowe zgromadzenie - Franciszek Ziejka
Notatki przewodniczącego RGSzW
Habilitacja potrzebna - Jerzy Błażejowski
Opinie SRiZUN
Współpraca i konkurencja - Mirosław Zdanowski
Notatki przewodniczącego KRUN
Prywatne uczelnie w Europie - Józef Szabłowski
Ogłoszenia o pracy
Ogłoszenia
Zapowiedzi konferencji naukowych

PRZEGLĄD AKADEMICKI I NAUKOWY

Rozmowa Forum

Potrzebna jest nowa polityka naukowa
- rozmowa z prof. Z. Śmieszkiem, przew. RG JBR

Agora

Umysły w blokach startowych
- Tadeusz Szulc
Kierunki reform systemu edukacji
Nowa formuła standardów
- Jerzy Błażejowski
O przygotowywanej II edycji standardów kształcenia
Oczywistość czy wyzwanie?
- Andrzej Jamiołkowski
Koniec kadencji ekspertów
- Małgorzata Pawełczyk
Podsumowanie trzyletniej działalności PKA

Życie akademickie

O naprawie systemu edukacji wyższej
- Janina Jóźwiak
Polemika z książką dr. Krzysztofa Pawłowskiego
W stronę społeczeństwa wiedzy
- rozmowa z dr. K. Pawłowskim, rektorem WSB - NLU
Nomadyzm niemobilnych
- Józef Wieczorek, Cezary Wójcik
Konieczna jest reforma ścieżek awansu naukowego w Polsce
Trup w szafie
- rozmowa z prof. S. Salmonowiczem, historykiem prawa
Stabilny element systemu
- Tomasz Winnicki
O państwowych wyższych szkołach zawodowych

Z archiwum nieuczciwości naukowej (28)

Przypadki indyjskie
- Marek Wroński
Plagiaty z geofizyki i chemii w Indiach
Czytelnia czasopism

Studia za granicą

Obsesja na temat jakości, cz. II
- Bronisław Misztal
Instytucje akredytujące wyższe wykształcenie w USA

BADANIA NAUKOWE

Jedyni na świecie
- Piotr Kieraciński
Badania uczonych z Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach
O języku w mediach
- Monika Szabłowska
Prof. R. Tokarski z UMCS i jego prace nad strukturą i funkcjonowaniem języka w mediach

W STRONĘ HISTORII

Pomniki uczonych polskich (101)

Kopernik pod PKiN
- Grzegorz Filip

Kartki z dziejów nauki w Polsce (59)

Na froncie nauki
- Piotr Hübner
Polityka naukowa po drugiej wojnie światowej

Gwiazdy i meteory

W błotach i w gabinecie
- Jacek Maj
Władysław Taczanowski, ornitolog

Rody uczone (91)

Nauka, sztuka, historia
- Magdalena Bajer
Rogalscy, Sylwinowie...

Recenzje

Na barkach gigantów
Wyzwolenie zwierząt
Lewy mózg, prawy mózg
Męka twórcza
Inne bajki

FELIETONY

Szkiełko w oku

Musk, czyli o plagiacie ukrytym
- Piotr Müldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Kryminał
- Leszek Szaruga