Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje„Forum Akademickie”
Spis treci numeru 10/2005

FELIETON REDAKCYJNY

Zrb to sam
- Grzegorz Filip

INFORMACJE

Kronika
Z prac KRASP
Priorytety kadencji - Tadeusz Luty
Notatki przewodniczcego RGSzW
Podane wspdziaanie - Jerzy Baejowski
Opinie SRiZUN
Niewykorzystany potencja naukowy - Mirosaw Zdanowski
Notatki przewodniczcego KRUN
Europejskie stowarzyszenie - Jzef Szabowski
Ogoszenia
Ogoszenie o konkursie
Zapowiedzi konferencji naukowych

PRZEGLD AKADEMICKI I NAUKOWY

Rozmowa Forum

Bdziemy dy do zachowania autonomii
- rozmowa z prof. T. Winnickim, przewodniczcym KRePSZ

Teraz innowacje

Wsplne ksztatowanie przyszoci
- Jan Kozowski
Foresight - strategia innowacji
Nauka a innowacje
- Andrzej Wiszniewski
Wrocawski panel o innowacyjnoci
Quo vadis, polska chemio?
- Jerzy Kapko
O znaczeniu technologii w naukach chemicznych

ycie akademickie

Po co nam te tajemnice?
- Waldemar Korczyski
Problem jawnoci dorobku naukowego
Refleksja o dobrej robocie naukowej
- Klaudiusz A. Pirkowski
O nieetycznym mnoeniu dorobku naukowego
Filadelfijskie zmiany
- Grzegorz Racki
Zmiany w sieciowym dostpie do indeksw cytowa
Efektywnie zarzdza
rozmowa z G. Kaliskim, wacicielem Kala Soft
Wirtualny dziekanat
- Karolina Karwowska
System informatyczny na potrzeby pracownikw i administracji uczelni

Polemiki

Wzmocni istniejce
- Piotr Kieraciski
Odpowied na polemik prof. Niciei w sprawie nowych uniwersytetw
Czytelnia czasopism

Z archiwum nieuczciwoci naukowej (36)

Naukowy recycling
- Marek Wroski
Autoplagiat z pedagogiki w Politechnice Radomskiej
Stranik dokona
- Krzysztof Nierzwicki
Argument nie do przyjcia
- Marek Wroski
Polemika w sprawie udostpniania prac doktorskich przez biblioteki akademickie

BADANIA NAUKOWE

Chc by na przedzie
rozmowa z prof. L. Kaczmarkiem, biologiem molekularnym
Tajemnice magnesw
- Artur Wolski
Badania w Midzynarodowym Laboratorium Silnych Pl Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocawiu
eby jzyk gitki...
- Mariusz Karwowski
Prof. Ida Kurcz i psychologia jzyka

W STRON HISTORII

Pomniki uczonych polskich (109)

Popiersie Antoniego Cieszyskiego
- Grzegorz Filip

Kartki z dziejw nauki w Polsce (68)

Wsplnota w diasporze
- Piotr Hbner
O prbach konsolidacji rodowiska naukowego

Gwiazdy i meteory

Geolog i mionik Podhala
- Monika Szabowska-Zaremba
Ludwik Zejszner, geolog i paleontologk

Rody uczone (99)

Czapliscy z Chrzanowskim w tle
- Magdalena Bajer

OKOLICE NAUKI

Bliej Polonii
- Marian Nowy
I Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczynie

Poczta elektroniczna

Od obrazkw do wiedzy
- Pawe Misiak
O poprawianiu metod pracy dydaktycznej

Recenzje

Uniwersytet przyszoci
Supermarket kultury
Wielka Encyklopedia PWN
Listy do ony, cz I (1923-1927)
Socjalistyczny zakad pracy
Ksiki nadesane

FELIETONY

Szkieko w oku

Diabe tkwi w procedurach
- Piotr Mldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Nieuctwo uczonych
- Leszek Szaruga
Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje