Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje„Forum Akademickie”
Spis treci numeru 11/2004

FELIETON REDAKCYJNY

„Nie ma artw z filozofi...”
- Marek Remiszewski

INFORMACJE

Kronika
Z prac KRASP
Jaka przyszo nauki? - Franciszek Ziejka
Notatki przewodniczcego RGSzW
Model ksztacenia - Jerzy Baejowski
Opinie SRiZUN
Samodzielny pracownik naukowy - Mirosaw Zdanowski
Notatki przewodniczcego KRUN
Kryteria akademickoci - Jzef Szabowski
Ogoszenia o pracy
Zapowiedzi konferencji naukowych

PRZEGLD AKADEMICKI I NAUKOWY

Dlaczego filozofia

rodowisko jest bardzo zatomizowane
- rozmowa z doc. dr. hab. T. Gadaczem, przew. KNF PAN
Filozofia. Nauka. Wiedza
- Szymon Wrbel
O naturze docieka filozoficznych
Filozofia w yciu spoecznym
- Jan Hartman
Filozofia na tle nauk spoecznych i w kulturze
Filozofia polska w wiecie
- Jan Woleski
Midzynarodowy dorobek polskich filozofw
Quo vadis, polska filozofio?
- Jacek Wojtysiak
O potrzebie popularyzacji filozofii
Inny rodzaj poznania
- rozmowa z prof. W. Strewskim, filozofem
Historia ikosaedronu
- Wodzimierz Zagrski
Filozofia a dowiadczenie
Dobro samo w sobie
Ankieta na temat: co daje filozofia i studia filozoficzne?
Listy do redakcji
Czytelnia czasopism

ycie akademickie

Wymarzona strategia
- Justyna Jakubczyk
O stanie realizacji Strategii Lizboskiej w Polsce
Publikacje albo pienidze
- Maria Kisza
Jak FNP wspiera transfer osigni polskiej nauki do gospodarki

Studia za granic

Obsesja na temat jakoci
- Bronisaw Misztal
Instytucje akredytujce wysze wyksztacenie w USA

Z archiwum nieuczciwoci naukowej (27)

Rzetelny rektor
- Marek Wroski
Reakcja na plagiat w Uniwersytecie Opolskim

BADANIA NAUKOWE

Degradacja polimerw
- Mariusz Karwowski
Badania uczonych z Zakadu Chemii Oglnej UMK w Toruniu

W STRON HISTORII

Pomniki uczonych polskich (100)

Pomnik Staszica w Skarysku-Kamiennej
- Grzegorz Filip

Rody uczone (90)

Prszyscy
- Magdalena Bajer

Gwiazdy i meteory

Przyjaciel nauk z Bazylei
- Jacek Maj
Jan Osmolski, matematyk, bibliofil, mecenas

Kartki z dziejw nauki w Polsce (58)

Reprezentacja
- Piotr Hbner
Rady i konferencje rektorw

OKOLICE NAUKI

Poczta elektroniczna

Jak y - naukowo
- Pawe Misiak
Kryzys nauki w jej owieceniowej metodologii

Recenzje

Pochwaa ciekawoci
Wycig na okrcie „Beagle”
Porady seksualne dr Tatiany
Supermarketyzacja
Krytycy i sztuka
Depresja

FELIETONY

Szkieko w oku

Zobacz ten film
- Piotr Mldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Zjazd polonistw
- Leszek Szaruga
Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje