Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje„Forum Akademickie”
Spis treci numeru 9/2004

FELIETON REDAKCYJNY

Wszystkim po rwno?
- Piotr Kieraciski

INFORMACJE

Kronika
Z prac KRASP
Poegnanie z egzaminami wstpnymi - Franciszek Ziejka
Notatki przewodniczcego RGSzW
Kierunki i standardy - Jerzy Baejowski
Opinie SRiZUN
Wany i trudny rok - Mirosaw Zdanowski
Notatnik przewodniczcego KRUN
Krok we waciwym kierunku - Jzef Szabowski
Ogoszenia o pracy
Zapowiedzi konferencji naukowych

PRZEGLD AKADEMICKI I NAUKOWY

Rozmowa Forum

Trzeba rozumie specyfik dyscyplin
- rozmowa z prof. J. Madeyem, wiceprzew. RGSzW

Agora

Odnowa w szkolnictwie wyszym
- Krzysztof Schmidt-Szaowski
Postulowane zmiany w yciu akademickim

ycie akademickie

Przyszo uniwersytetw
- Zbigniew Drozdowicz
Jakie bdzie oblicze uniwersytetw w zjednoczonej Europie?
Senat RP za gospodark opart na wiedzy
- Zbigniew Kruszewski
Nauce i edukacji potrzebny jest sojusz politykw i uczonych
Uczelnie i media
- Grzegorz Filip
rodki masowego przekazu a wizerunek uczelni i jako ksztacenia

Studia za granic

Promocja uczonych w USA (cz. I)
- Bronisaw Misztal
O standardach zawodowych amerykaskiego wiata akademickiego

Z archiwum nieuczciwoci naukowej (25)

Kolejny dziekan plagiatorem
- Marek Wroski
Plagiat w Uniwersytecie Gdaskim
Listy do redakcji
Czytelnia czasopism

BADANIA NAUKOWE

Biaka wci nowe
- rozmowa z prof. J. Kunickim, biologiem
Ekologiczne rdo energii
- Mariusz Karwowski
Odwierty pomagaj w pozyskiwaniu energii geotermalnej
Arteterapia jako dyscyplina akademicka
- Wita Szulc
Sztuka czci procedury terapeutycznej

W STRON HISTORII

Pomniki uczonych polskich (98)

Popiersie Andrzeja Waksmundzkiego
- Grzegorz Filip

Rody uczone (88)

Kossutowie
- Magdalena Bajer

Kartki z dziejw nauki w Polsce (56)

Uniwersalny wzr
- Piotr Hbner
Habilitacja i docentura

Gwiazdy i meteory

Pasjonat ptakw i malarstwa
- Monika Szabowska
Konstanty Tyzenhaus, ornitolog i zoolog

OKOLICE NAUKI

Wysokie loty
- Piotr Kieraciski
O ksztaceniu pilotw cywilnych i wojskowych

Polemiki

Wyjanijmy nieporozumienia
- Marek Ku
Polemika z Konradem T. Lewandowskim

Poczta elektroniczna

Praca i hobby
- Pawe Misiak
Ulubione zajcie jako praca zawodowa

Recenzje

Modne bzdury
Uczeni w anegdocie
witynia konsumpcji
Globalna korekta
Zagadka mierci prof. M. Grabowskiego
Ksiki nadesane

FELIETONY

Szkieko w oku

Co dla ducha
- Piotr Mldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Szkoa elit?
- Leszek Szaruga
Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje