„Forum Akademickie”
Spis treści numeru 4/2004

FELIETON REDAKCYJNY

Projekt w Sejmie
- Piotr Kieraciński

INFORMACJE

Kronika
Z prac KRASP
KRASP a Proces Boloński - Andrzej Kraśniewski
Notatki przewodnicz.cego RGSzW
Kadry i standardy - Jerzy Błażejowski
Notatki przewodnicz.cego KRUN
Prezydencki czy poselski? - Józef Szabłowski
Ogłoszenia o pracy
Zapowiedzi konferencji naukowych

PRZEGLĄD AKADEMICKI I NAUKOWY

Rozmowa Forum

Sprawdzone zasady
- rozmowa z prof. H. Samsonowiczem, przew. Wydziału Nauk Społecznych PAN

Agora

Czy wiemy, czego chcemy?
- Józef Lubacz
Standardy nauczania i zasady akredytacji studiów I i II stopnia

Życie akademickie

Program dla wszystkich
- Stefan Jackowski, Janina Mincer-Daszkiewicz
O Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów
Refleksje i wnioski
- Andrzej Jamiołkowski
Podsumowanie dwóch lat działalności PKA
Uniwersytet „prowincjonalny”
- Leszek Szaruga
Jak nowe uczelnie konkurują z uczelniami o szacownych tradycjach
Edukacja nauczycieli w Europie
- Ludwik Malinowski
O wykształceniu i przygotowaniu zawodowym nauczycieli przed wejściem do UE
Joint Research Center w Polsce
- Leszek Kuźnicki
Należy dążyć do powołania w Polsce placówki pn. Institute for Human Studies

Z archiwum nieuczciwości naukowej (23)

Nierzetelność instytucjonalna
- Marek Wroński
Kontrowersyjny doktorat w Uniwersytecie w Białymstoku

Polemiki

Wietnamska afera
- Tadeusz Słomka
Artykuł wymaga uzupełnienia
- Marek Nieć
Rzeczy ważnie i nie
- Andrzej Świć
W odpowiedzi profesorom z AGH
- Marek Wroński
Dyskusja wokół habilitacji wietnamskiego geologa
Czytelnia czasopism</dt>

BADANIA NAUKOWE

Transplantacja za domniemaną zgodą
- Monika Szabłowska
Badania prof. W. Rowińskiego, kier. Kliniki Chirurgii Ogolnej i Transplantacyjnej AM w Warszawie
Spotkanie z humorem
- Maria Świątkiewicz-Mosny
O konferencji humorologów w Chicago

W STRONĘ HISTORII

Pomniki uczonych polskich (94)

Pomnik Józefa Lompy
- Grzegorz Filip

Gwiazdy i meteory

Historyk z ostrym piórem
- Monika Szabłowska
Paweł Jasienica, historyk, publicysta, działacz polityczny i społeczny

Rody uczone (84)

Rybiccy, Maleccy
- Magdalena Bajer

Kartki z dziejów nauki w Polsce (52)

Kuźnia
- Piotr Hübner
Adam Schaff i Instytut Kształcenia Kadr Naukowych przy KC PZPR

OKOLICE NAUKI

Społeczeństwo wiedzy
- Czesław Cempel
Wytwarzanie i cyrkulacja wiedzy w przyszłym społeczeństwie
Język nauki - język polityki
- Ryszard Paś
O różnych wzorach myślenia uczonego i polityka

Esej

Kilka słów o złej sztuce
- Marina Noske
Kicz - karykatura dzieł wartościowych?

Poczta elektroniczna

Programiści i recenzenci
- Paweł Misiak
Oprogramowanie a publikacja wyników naukowych

Recenzje

Dante
Modernizowanie pedeutologii akademickiej
Była sobie krytyka.
Adam Smith
Współczesna kobieta w poszukiwaniu duszy

FELIETONY

Szkiełko w oku

Kolejka po cukier
- Piotr Müldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Wykształcenie
- Leszek Szaruga