Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje„Forum Akademickie”
Spis treci numeru 4/2004

FELIETON REDAKCYJNY

Projekt w Sejmie
- Piotr Kieraciski

INFORMACJE

Kronika
Z prac KRASP
KRASP a Proces Boloski - Andrzej Kraniewski
Notatki przewodnicz.cego RGSzW
Kadry i standardy - Jerzy Baejowski
Notatki przewodnicz.cego KRUN
Prezydencki czy poselski? - Jzef Szabowski
Ogoszenia o pracy
Zapowiedzi konferencji naukowych

PRZEGLD AKADEMICKI I NAUKOWY

Rozmowa Forum

Sprawdzone zasady
- rozmowa z prof. H. Samsonowiczem, przew. Wydziau Nauk Spoecznych PAN

Agora

Czy wiemy, czego chcemy?
- Jzef Lubacz
Standardy nauczania i zasady akredytacji studiw I i II stopnia

ycie akademickie

Program dla wszystkich
- Stefan Jackowski, Janina Mincer-Daszkiewicz
O Uniwersyteckim Systemie Obsugi Studiw
Refleksje i wnioski
- Andrzej Jamiokowski
Podsumowanie dwch lat dziaalnoci PKA
Uniwersytet „prowincjonalny”
- Leszek Szaruga
Jak nowe uczelnie konkuruj z uczelniami o szacownych tradycjach
Edukacja nauczycieli w Europie
- Ludwik Malinowski
O wyksztaceniu i przygotowaniu zawodowym nauczycieli przed wejciem do UE
Joint Research Center w Polsce
- Leszek Kunicki
Naley dy do powoania w Polsce placwki pn. Institute for Human Studies

Z archiwum nieuczciwoci naukowej (23)

Nierzetelno instytucjonalna
- Marek Wroski
Kontrowersyjny doktorat w Uniwersytecie w Biaymstoku

Polemiki

Wietnamska afera
- Tadeusz Somka
Artyku wymaga uzupenienia
- Marek Nie
Rzeczy wanie i nie
- Andrzej wi
W odpowiedzi profesorom z AGH
- Marek Wroski
Dyskusja wok habilitacji wietnamskiego geologa
Czytelnia czasopism</dt>

BADANIA NAUKOWE

Transplantacja za domnieman zgod
- Monika Szabowska
Badania prof. W. Rowiskiego, kier. Kliniki Chirurgii Ogolnej i Transplantacyjnej AM w Warszawie
Spotkanie z humorem
- Maria witkiewicz-Mosny
O konferencji humorologw w Chicago

W STRON HISTORII

Pomniki uczonych polskich (94)

Pomnik Jzefa Lompy
- Grzegorz Filip

Gwiazdy i meteory

Historyk z ostrym pirem
- Monika Szabowska
Pawe Jasienica, historyk, publicysta, dziaacz polityczny i spoeczny

Rody uczone (84)

Rybiccy, Maleccy
- Magdalena Bajer

Kartki z dziejw nauki w Polsce (52)

Kunia
- Piotr Hbner
Adam Schaff i Instytut Ksztacenia Kadr Naukowych przy KC PZPR

OKOLICE NAUKI

Spoeczestwo wiedzy
- Czesaw Cempel
Wytwarzanie i cyrkulacja wiedzy w przyszym spoeczestwie
Jzyk nauki - jzyk polityki
- Ryszard Pa
O rnych wzorach mylenia uczonego i polityka

Esej

Kilka sw o zej sztuce
- Marina Noske
Kicz - karykatura dzie wartociowych?

Poczta elektroniczna

Programici i recenzenci
- Pawe Misiak
Oprogramowanie a publikacja wynikw naukowych

Recenzje

Dante
Modernizowanie pedeutologii akademickiej
Bya sobie krytyka.
Adam Smith
Wspczesna kobieta w poszukiwaniu duszy

FELIETONY

Szkieko w oku

Kolejka po cukier
- Piotr Mldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Wyksztacenie
- Leszek Szaruga
Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje