Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje„Forum Akademickie”
Spis treci numeru 07-08/2004

FELIETON REDAKCYJNY

Kilka myli na lato
- Grzegorz Filip

INFORMACJE

Kronika
Z prac KRASP
Otwarcie na Wschd i Zachd - Franciszek Ziejka
Notatki przewodnicz.cego RGSzW
Trudna droga awansu - Jerzy Baejowski
Dziaalno UKA
Fragment wikszej caoci - Stanisaw Chwirot, Maciej Kozierowski
Notatki przewodniczcego KRUN
Dwa projekty - Jzef Szabowski
Ogoszenia o pracy
Zapowiedzi konferencji naukowych

PRZEGLD AKADEMICKI I NAUKOWY

Rozmowa Forum

Uczelnia to nie kurs mistrzowski
- rozmowa z prof. R. Zimakiem, rektorem AMuz. w Warszawie

Agora

Warto dodana w szkole wyszej
- Krzysztof Pawowski
Czy uczelnia ma tylko naucza, czy te wychowywa?
Szkodliwy podzia
- Halina Krasowska-Marczuk
O tytuach naukowych i tytuach w zakresie sztuki
Masowy student - elitarny uniwersytet
- Magorzata Lewartowska-Zychowicz
Oferta dydaktyczna wobec wzrastajcej liczby studentw

ycie akademickie

Podstawowy wskanik jakoci
- Andrzej Pilc
Najczciej cytowani na wiecie polscy biomedycy
Wykorzystajmy rodki strukturalne UE
- Jacek Guliski
Jak przysporzy uczelniom dodatkowych funduszy?
Spoeczne przewidywanie
- Iwona Nowicka
O Narodowym Programie „Foresight dla Polski”
Nauczyciele akademiccy i studenci nieakademiccy
- Zbigniew Rykiel
Jak powstrzyma dalsz degrengolad tytuu profesora?
Przyszo potrzebuje przeszoci
- Aldona Pobojewska
Miejsce i ranga filozofii w uczelnianych programach ksztacenia
Spoeczny ruch naukowy w Internecie
- Helena Dryzek
Sieciowy wizerunek polskich towarzystw naukowych
Weekendowe ucieczki
- Magorzata Paweczyk
„Czarne pitki” w uczelniach
Refleksje ktem oka
- Agnieszka Borowiec
Co to jest biaorutenistyka?
Czytelnia czasopism

Polemiki

Uwagi ubra
- Magdalena Bajer- Spr o popularyzacj nauki

BADANIA NAUKOWE

I daleko, i blisko

- rozmowa z prof. B. Kamisk-Kaczmarek, biologiem, laureatk konkursu Subsydium dla uczonych FNP
Czy tylko Piastowie?
- Edmund Maachowicz
Archeologia redniowiecznego lska
Laboratorium na miar XXI wieku
- Mariusz Karwowski
Badania w Midzyinstytutowym Laboratorium Waciwoci i Mikrostruktur Geomateriaw
Zapach Litwy Mickiewicza

- ozmowa z prof. J. Bachrzem, filologiem polskim z UG
Etyka innowacyjnoci
- Magdalena Targoska, Andrzej Grski
Zagadnienia etyczne w wietle praw intelektualnych i patentowych

W STRON HISTORII

Moda na astrolabium
- Marcin Egert
Dzieje przyrzdu do wyznaczania pooenia cia niebieskich

Pomniki uczonych polskich (97)

Pomnik Jzefa Dietla
- Grzegorz Filip

Gwiazdy i meteory

Mechanika nieba
- Monika Szabowska
Wadysaw Dziewulski, astronom

Kartki z dziejw nauki w Polsce (55)

Koniec korporacji
- Piotr Hbner
Uniwersytety jako instytucje

Rody uczone (87)

Ruyowie
- Magdalena Bajer

OKOLICE NAUKI

Zapiski z KARTY
- Monika Szabowska
O dziaalnoci Orodka KARTA i jego szefa Zbigniewa Gluzy
Jarmark wszechwiedzy
- Magorzata Paweczyk
VIII Piknik Naukowy w Warszawie
W astronomicznych ramach
- Elbieta Rudziska
II Batycki Festiwal Nauki

Poczta elektroniczna

Nauka i las
- Pawe Misiak
O obnianiu wymaga wobec uczniw i studentw

Recenzje

Koniec czowieka
Na tropach przeznaczenia
Pokrzywione drzewo spoeczestwa
Bdne cienie
Rilke poetw polskich
Kobieta z przemalowanego portretu

FELIETONY

Szkieko w oku

Kopoty z wydawaniem
- Piotr Mldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Historia i wspczesno
- Leszek Szaruga
Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje