„Forum Akademickie”
Spis treści numeru 07-08/2004

FELIETON REDAKCYJNY

Kilka myśli na lato
- Grzegorz Filip

INFORMACJE

Kronika
Z prac KRASP
Otwarcie na Wschód i Zachód - Franciszek Ziejka
Notatki przewodnicz.cego RGSzW
Trudna droga awansu - Jerzy Błażejowski
Działalność UKA
Fragment większej całości - Stanisław Chwirot, Maciej Kozierowski
Notatki przewodniczącego KRUN
Dwa projekty - Józef Szabłowski
Ogłoszenia o pracy
Zapowiedzi konferencji naukowych

PRZEGLĄD AKADEMICKI I NAUKOWY

Rozmowa Forum

Uczelnia to nie kurs mistrzowski
- rozmowa z prof. R. Zimakiem, rektorem AMuz. w Warszawie

Agora

Wartość dodana w szkole wyższej
- Krzysztof Pawłowski
Czy uczelnia ma tylko nauczać, czy też wychowywać?
Szkodliwy podział
- Halina Krasowska-Marczuk
O tytułach naukowych i tytułach w zakresie sztuki
Masowy student - elitarny uniwersytet
- Małgorzata Lewartowska-Zychowicz
Oferta dydaktyczna wobec wzrastającej liczby studentów

Życie akademickie

Podstawowy wskaźnik jakości
- Andrzej Pilc
Najczęściej cytowani na świecie polscy biomedycy
Wykorzystajmy środki strukturalne UE
- Jacek Guliński
Jak przysporzyć uczelniom dodatkowych funduszy?
Społeczne przewidywanie
- Iwona Nowicka
O Narodowym Programie „Foresight dla Polski”
Nauczyciele akademiccy i studenci nieakademiccy
- Zbigniew Rykiel
Jak powstrzymać dalszą degrengoladę tytułu profesora?
Przyszłość potrzebuje przeszłości
- Aldona Pobojewska
Miejsce i ranga filozofii w uczelnianych programach kształcenia
Społeczny ruch naukowy w Internecie
- Helena Dryzek
Sieciowy wizerunek polskich towarzystw naukowych
Weekendowe ucieczki
- Małgorzata Pawełczyk
„Czarne piątki” w uczelniach
Refleksje kątem oka
- Agnieszka Borowiec
Co to jest białorutenistyka?
Czytelnia czasopism

Polemiki

Uwagi żubra
- Magdalena Bajer- Spór o popularyzację nauki

BADANIA NAUKOWE

I daleko, i blisko

- rozmowa z prof. B. Kamińską-Kaczmarek, biologiem, laureatką konkursu Subsydium dla uczonych FNP
Czy tylko Piastowie?
- Edmund Małachowicz
Archeologia średniowiecznego Śląska
Laboratorium na miarę XXI wieku
- Mariusz Karwowski
Badania w Międzyinstytutowym Laboratorium Właściwości i Mikrostruktur Geomateriałów
Zapach Litwy Mickiewicza

- ozmowa z prof. J. Bachórzem, filologiem polskim z UG
Etyka innowacyjności
- Magdalena Targońska, Andrzej Górski
Zagadnienia etyczne w świetle praw intelektualnych i patentowych

W STRONĘ HISTORII

Moda na astrolabium
- Marcin Egert
Dzieje przyrządu do wyznaczania położenia ciał niebieskich

Pomniki uczonych polskich (97)

Pomnik Józefa Dietla
- Grzegorz Filip

Gwiazdy i meteory

Mechanika nieba
- Monika Szabłowska
Władysław Dziewulski, astronom

Kartki z dziejów nauki w Polsce (55)

Koniec korporacji
- Piotr Hübner
Uniwersytety jako instytucje

Rody uczone (87)

Rużyłłowie
- Magdalena Bajer

OKOLICE NAUKI

Zapiski z KARTY
- Monika Szabłowska
O działalności Ośrodka KARTA i jego szefa Zbigniewa Gluzy
Jarmark wszechwiedzy
- Małgorzata Pawełczyk
VIII Piknik Naukowy w Warszawie
W astronomicznych ramach
- Elżbieta Rudzińska
II Bałtycki Festiwal Nauki

Poczta elektroniczna

Nauka i las
- Paweł Misiak
O obniżaniu wymagań wobec uczniów i studentów

Recenzje

Koniec człowieka
Na tropach przeznaczenia
Pokrzywione drzewo społeczeństwa
Błędne cienie
Rilke poetów polskich
Kobieta z przemalowanego portretu

FELIETONY

Szkiełko w oku

Kłopoty z wydawaniem
- Piotr Müldner-Nieckowski

Na marginesach nauki

Historia i współczesność
- Leszek Szaruga