Aktualności
Szkoły wyższe
06 Marca
Źródło: Platon TV
Opublikowano: 2020-03-06

Rektorzy na kadencję 2020–2024

We wszystkich publicznych szkołach wyższych nadzorowanych przez MNiSW, jak i będących pod kontrolą innych resortów, odbywają się w tym roku pierwsze po wejściu w życie Konstytucji dla Nauki wybory władz rektorskich. Ich zwycięzcy rozpoczną swoją czteroletnią kadencję 1 września.  

Marzec i kwiecień to miesiące, w których zaplanowano najwięcej elekcji. Pandemia koronawirusa storpedowała wiele z tych zamierzeń. W efekcie spora część szkół przeniosła wybory na kolejne miesiące, dostosowując procedury do trybu online.

Maraton wyborczy zainaugurowano już w styczniu od wyboru nowego rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Z kolei we wszystkich wyborach przeprowadzonych w lutym wygrywali dotychczasowi rektorzy. Nie wszędzie będzie to możliwe. Konstytucja dla Nauki obniżyła z 70 do 67 lat maksymalny dopuszczalny wiek kandydata, co zamknęło drogę do reelekcji kilkunastu urzędującym rektorom. Jest też spora grupa tych, którzy nie mogą kandydować z uwagi na to, że pełnią swoją funkcję już drugą kadencję. Zapis ten nie odnosi się do kadencji rozpoczętej w 2017 r., a zakończonej 31 sierpnia 2020 r. Dlatego m.in. rektor Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, który kieruje nią od 2013 roku, mógł ponownie wystartować w tegorocznych wyborach. Nietypowa sytuacja ma miejsce w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Na skutek wygaszenia mandatu dotychczasowej rektor przez ministra Jarosława Gowina, elektorzy będą w tym roku wybierać dwa razy: najpierw rektora, który dokończy tę kadencję, a następnie osobę, która pokieruje uczelnią przez kolejne 4 lata.

Rektorzy wybrani w wyborach na kadencję 2020–2024:

STYCZEŃ

9 – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku: prof. dr hab. Paweł Cięszczyk

 

LUTY

4 – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu: dr hab. Andrzej Rokita, prof. AWF

27 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach: dr Marta Wiszniewska

27 – Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile: dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS

27 – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu: dr hab. Krzysztof Rejman, prof. PWSTE

 

MARZEC

3 – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: prof. dr hab. Andrzej Tykarski

11 – Akademia Pomorska w Słupsku: dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP

12 – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: prof. dr hab. Andrzej Sokala

13 – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku: prof. dr hab. n. med. Adam Krętowski

17 – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie: prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński

17 – Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku: prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki

17 – Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu: dr hab. Dariusz Wieliński, prof. AWF

18 – Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach: prof. dr hab. Grzegorz Juras

18 – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży: dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

19 – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

30 – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu: prof. dr hab. Wojciech Hora

 

KWIECIEŃ

2 – Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy: prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska

7 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu: dr Dariusz Skalski

9 – Politechnika Gdańska: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde

9 – Politechnika Opolska: dr hab. inż. Marcin Lorenc

15 – Szkoła Główna Handlowa: dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

17 – Politechnika Rzeszowska: dr hab. inż. Piotr Koszelnik, prof. PRz

17 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie: dr Jan Kuriata

21 – Warszawski Uniwersytet Medyczny: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong

22 – Uniwersytet Medyczny w Łodzi: prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek

22 – Akademia Morska w Szczecinie: dr hab. inż. kpt ż.w. Wojciech Ślączka, prof. AMS

27 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie: prof. dr hab. n. med. Paweł Chęciński

27 – Uniwersytet Gdański: prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

27 – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku: dr hab. Krzysztof Polkowski, prof. ASP

27 – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie: ks. dr. hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII

29 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu: prof. dr hab. Robert Wiszniowski

28 – Politechnika Śląska: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

29 – Politechnika Koszalińska: dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK

29 – Uniwersytet Rzeszowski: prof. dr hab. Sylwester Czopek

30 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie: dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ

 

MAJ

4 –  Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu: dr Sonia Grychtoł

6 – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej: dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS

7 – Uniwersytet Opolski: prof. dr hab. Marek Masnyk

7 – Chrześcijańska Akademia Teologiczna: abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski

8 – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: prof. dr hab. Maciej Żukowski

11 – Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach: dr Elżbieta Stokowska-Zagdan, prof. PUSB

12 – Uniwersytet Jagielloński: prof. dr hab. Jacek Popiel

12 – Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie: prof. dr hab. Andrzej Klimek

14 – Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach: prof. dr hab. Władysław Szymański

14 – Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu: prof. dr hab. Krystian Kiełb

15 – Politechnika Częstochowska: prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

18 – Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie: prof. Dorota Segda

19 – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: prof. dr hab. Jacek Woźny

21 – Uniwersytet Morski w Gdyni: prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit

21 – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski

22 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu: dr hab. Jarosław Niedojadło, prof. PWSZ

25 – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

25 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie: dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ

25 – Uniwersytet Wrocławski: prof. dr hab. Przemysław Wiszewski

25 – Politechnika Poznańska: prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski

25 – Uczelnia Państwa im. Szymona Szymonowica w Zamościu: dr hab. Andrzej Samborski

26 – Politechnika Lubelska: prof. dr hab. Zbigniew Pater

26 – Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku: dr Robert Musiałkiewicz

26 – Gdański Uniwersytet Medyczny: prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała

26 – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

26 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy: dr hab. Andrzej Panasiuk

27 – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu: prof. dr hab. Sławomir Bukowski

28 – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: prof. dr hab. Andrzej Kaleta

28 – Uniwersytet Śląski: prof. dr hab. Ryszard Koziołek

29 – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT

29 – Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu: dr Paweł Trefler

 

CZERWIEC

1 – Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu: prof. dr hab. Hanna Kostrzewska

2 – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: I tura nierozstrzygnięta

3 – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie: prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska

3 – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach: dr hab. Mirosław Minkina, prof. UPH

3 – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach: dr hab. Grzegorz Hańderek, prof. ASP

4 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski

4 – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (II tura): prof. dr hab. Stanisław Głuszek

4–5 – Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina: prof. dr hab. Klaudiusz Baran

5 – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy: prof. dr hab. inż. Marek Adamski

5 – Uniwersytet w Białymstoku: prof. dr hab. Robert Ciborowski

7 –  Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie: prof. dr hab. Wojciech Malajkat

8 – Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi: nierozstrzygnięte

8 – Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku: prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz

8 – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz

9 – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR

10 – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM

10 – Uniwersytet Zielonogórski: prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski

16 – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: I tura

16 – Politechnika Białostocka: dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB

16 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie: dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ

16 – Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej: prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk

17 – Uniwersytet Warszawski: prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak

17 – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: I tura

17 – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie: prof. dr hab. Błażej Ostoja Lniski

18 – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie: ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

18 – Uniwersytet Szczeciński: prof. dr hab. Waldemar Tarczyński

19 – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: prof. dr hab. Piotr Borek

19 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu: dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ

19 – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (II tura): prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy

22 – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

22 – Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (powtórzone): bez rozstrzygnięcia

23 – Uniwersytet Medyczny w Lublinie: prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska

23 – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie: prof. dr hab. Bartosz Molik

23 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie: dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. PWSZ

24 – Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze: dr n. med. Wioletta Palczewska

24 – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (II tura): prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk

24 – Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie: dr inż. Grzegorz Koc

25 – Politechnika Warszawska: prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba

25 – Politechnika Wrocławska: prof. dr hab. Arkadiusz Wójs

25 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu: dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. PWSZ

25 – Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie: dr hab. Zbigniew Barabasz

25 – Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu: prof. Wojciech Pukocz

26 – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

26 – Akademia Sztuki w Szczecinie: dr hab. Małgorzata Jarmołowicz

29 – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

29 – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej: dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH

29 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie: dr Katarzyna Rusak

30 – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada

30 – Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku: dr inż. Mateusz Kaczmarski

30 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie: dr Janusz Poła

30 – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak

 

LIPIEC

3 – Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi: I tura nierozstrzygnięta

6 – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

6 – Akademia Muzyczna w Krakowie: prof. dr hab. Wojciech Widłak

6 – Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi (II tura): dr hab. Milenia Fiedler

8 – Politechnika Łódzka: prof. dr hab. Krzysztof Jóźwik

8 – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

8 – Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu: dr hab. Robert Włodarczyk

8 – Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi: dr hab. Elżbieta Aleksandrowicz, prof. AM

9 – Politechnika Świętokrzyska: prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba

9 – Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu: dr hab. Anna Szylar

15 – Uniwersytet Łódzki: prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska

17 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu: dr Paweł Strózik

 

SIERPIEŃ

5 – Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi – dr Przemysław Wachowski

MK

Dyskusja (0 komentarzy)